Gezichtsherkenning maakt van het leven een constante politie ‘line-up’

Wanneer de bodycamera’s van de politie gecombineerd worden met gezichtsherkenning, dreigt een continue controle, wat belangrijke privacy-problemen oproept.

Daarvoor heeft Alvaro Bedoya, directeur van het Georgetown Law Center on Privacy & Technology, tegenover een Amerikaanse Congrescommissie gewaarschuwd. Een combinatie van beide technologieën zal volgens Bedoya het concept van de publieke ruimte helemaal veranderen. Bovendien benadrukte hij dat deze mogelijkheden geen onderdeel zijn van een visie op de verre toekomst, maar een actuele bedreiging van de burgerrechten vormen. “Door de combinatie van beide technologieën is gezichtsherkenning niet alleen achteraf mogelijk, maar krijgt de politie de mogelijkheid om personen in realtime te identificeren,” betogen critici tegenover het magazine Quartz. “Op die manier kan worden achterhaald waar de betrokkene zich eerder bevond en of hij mogelijk door de autoriteiten gezocht wordt. Dat kan betrekking hebben op zware feiten zoals een moord, maar kan ook te maken hebben met openstaande verkeersboetes.” “Deze mogelijkheden zorgen ervoor dat iedereen, ook de meest wetsgetrouwe burger, onder een constante vorm van controle en bewaking zal staan.”

Regelgeving

Een eerder rapport van het Georgetown Law Center on Privacy & Technology waarschuwde eerder al dat deze technologieën de burgers onbewuste deelnemers zullen maken van continue politie-procedures. “Gezichtsherkenning is een bijzonder sterke technologie, die echter een strikte regelgeving vereist,” betogen de auteurs. “Op dit ogenblik is er echter van een gecontroleerde toepassing nauwelijks sprake. Er zijn bijna nergens wetten geïntroduceerd om het gebruik van de technologie te reglementeren.” “Evenmin zijn er normen opgesteld om de accuraatheid van de resultaten te kunnen garanderen. Bovendien zijn er ook geen systemen die mogelijke vooringenomenheid zouden kunnen identificeren.” Ook elders in de wereld wordt een grote interesse in de technologieën opgemerkt. Daarbij wordt verwezen naar de activiteiten van het Cypriotisch-Russische bedrijf NTechLab, dat inmiddels in een twintigtal landen – met inbegrip van China en Turkije – pilootprojecten heeft lopen. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20