Geweld in Zuid-Amerika: zowel binnen- als buitenshuis

Geweld en economie vormen de grootste zorgen van de Latijns-Amerikaanse bevolking. Dat blijkt uit een onderzoek van de stichting Latinobarometro bij twintigduizend personen in achttien landen.

Vastgesteld werd dat 22 procent van de ondervraagden toegeeft zich in de eerste plaats bezorgd te maken over criminaliteit, gevolgd door werkloosheid (16 procent). Wanneer echter ook rekening wordt gehouden met de schaarste aan basisproducten, de inflatie en armoede – die elk door 3 procent van de ondervraagden naar voor worden geschoven – komt de economische problematiek met een totaalscore van 25 procent op de eerste plaats. In Honduras, Panama, Guatemala, de Dominikaanse Republiek, Chili, Mexico, Colombia, Peru, El Salvador en Uruguay wordt onveiligheid als het grootste probleem geciteerd. In Brazilië wordt daarentegen vooral gewezen naar gezondheidsproblemen, terwijl de bevolking van Bolivia zich vooral over corruptie bezorgd maakt. In Argentinië vormt de algemene toestand van de economie de belangrijkste bekommernis. De onderzoekers zeggen wel verrast te zijn dat 63 procent bij de negatieve impact van geweld op de ontwikkeling van hun land vooral wijzen naar huishoudelijke conflicten en niet zozeer naar de activiteit van criminelen.

Machismo in Latijns-Amerika

De onderzoekers merken nog op dat het gevoel van onveiligheid de voorbije periode stabiel is gebleven, maar toch bleek dit jaar nog slechts 36 procent van de ondervraagden aan te geven zelf het slachtoffer van criminaliteit te zijn geworden, tegenover 44 procent vorig jaar. Tegelijkertijd geeft slechts 12 procent geen angst te hebben een direct slachtoffer van criminaliteit te worden. Marta Lagos, directeur van Latinobarometro, benadrukt dat een merendeel van de Latijns-Amerikanen met een hoog stressniveau wordt geconfronteerd omdat zowel binnen als buiten de woning met geweld rekening moet worden gehouden. “Het feit dat huiselijk geweld vaker als een probleem wordt onderkend, toont echter aan dat de cultuur van het machismo aan impact verliest,” benadrukt Lagos. “Dat bewijst eveneens dat de Latijns-Amerikaanse maatschappij een meer open karakter krijgt.” (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20