Gevaar nr.1 voor inwoners Barcelona? Toerisme

De inwoners van Barcelona vinden het toerisme een grotere bedreiging dan onzekerheid, verkeersproblemen of zelfs werkloosheid.

Dat blijkt uit een enquête die bij de lokale bevolking werd georganiseerd. De Catalaanse metropool moest vorig jaar dan ook ruim 9 miljoen bezoekers opvangen, terwijl in het begin van de jaren negentig ongeveer 1,7 miljoen toeristen per jaar werden geregistreerd. Door die explosieve groei is echter de perceptie van de lokale bevolking over het toerisme in negatieve richting geëvolueerd. Terwijl de bezoekers oorspronkelijk als een economische meerwaarde werden verwelkomd, worden ze nu vaak vooral als een sociale last ervaren.

Studie

Het toerisme heeft de bevolking van Barcelona dan ook met een aantal belangrijke problemen geconfronteerd. In de eerste plaats wordt erop gewezen dat de huurprijzen op amper twee jaar met 20 procent zijn gestegen. Tegelijkertijd worden steeds meer panden grotendeels of exclusief voorbehouden voor een verhuur op korte termijn op online platformen zoals Airbnb. Door de druk van het toerisme worden dan ook steeds grotere aantallen oorspronkelijke bewoners, die de stijgende huurprijzen niet meer kunnen betalen, naar de buitenwijken en randgemeenten van de stad verdreven. Apartur, de organisatie van verhuurders van toeristische appartementen in Barcelona, heeft echter een studie laten maken waarin de ongunstige evoluties evoluties worden tegengesproken. In totaal worden op toeristische platformen immers slechts 13.555 appartementen opgetekend. Dat aantal vertegenwoordigt volgens Apartur amper 1,64 procent van alle logementen die in de stad voor huur of aankoop op de markt worden aangeboden. Dat aandeel is volgens de organisatie zo beperkt dat onmogelijk een druk op de vastgoedprijzen zou kunnen worden verondersteld. Critici merken echter op dat de studie van Apartur ook vastgoed in de buitenwijken van de stad, waar amper toeristen worden aangetroffen, meerekent. “Wanneer de studie zich op het toeristische stadscentrum zou hebben toegespitst, zou wel degelijk een verband zijn gevonden,” wordt er dan ook benadrukt. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20