Geld terug als de herstellingen niet helpen?

Je wagen die nog onder garantie is, raakt defect. Je garagist probeerde het euvel aan je auto al verschillende malen te herstellen maar het probleem duikt steeds opnieuw op. Wat zijn in dat geval je rechten volgens de nieuwe garantieregels?

Stel : je bent eigenaar van een wagen die nog maar enkele maanden oud is. De auto vertoont problemen met de motor. Je bracht de wagen al enkele malen binnen bij je garagist die probeerde de motor onder garantie te herstellen maar dit lost het probleem niet op. Je garagist wil nu een nieuwe en zoveelste poging doen tot herstel. Moet je dat dan zomaar aanvaarden?

Wat zegt de wet?

Als je als consument een nieuwe auto koopt, dan heb je wettelijk gezien twee jaar garantie. Indien er zich een gebrek voordoet binnen de garantietermijn, dan heb jij als koper in principe de keuze hoe dat opgelost moet worden. Je kan dan in eerste instantie kiezen tussen een herstelling of… een nieuw voertuig.

Je keuze mag niet ‘onredelijk zijn’

Je garagist moet je keuze in principe ook respecteren. Een uitzondering op die regel bestaat als je keuze onmogelijk is of in vergelijking met de andere remedies onevenredige kosten met zich zou brengen.

Om dat te beoordelen wordt bv. rekening gehouden met de omvang van het gebrek en de mogelijkheid om te kiezen voor de andere remedie zonder ernstige overlast voor jou als consument. Is er sprake van een herstelling na herstelling die geen oplossing brengt, dan kan je wel degelijk een andere oplossing (bv. een nieuw voertuig) vragen.

Andere oplossingen

Zijn zowel een herstelling als vervanging onmogelijk of brengen die onevenredige kosten voor de verkoper met zich mee, dan kan die de vervanging weigeren. In dat geval kan je als koper opteren voor een prijsvermindering dan wel voor een ontbinding van de koop waarbij je de aankoopprijs terugkrijgt.

Je kan als klant ook een prijsvermindering of de ontbinding van de koop vragen als de verkoper de herstelling of vervanging niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor jou heeft voltooid. Hetzelfde geldt als er een conformiteitsgebrek blijft ondanks de herstelling die de verkoper deed of als het gebrek zo ernstig is dat een onmiddellijke prijsvermindering of ontbinding van de koopovereenkomst gerechtvaardigd is.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20