6 op 10 mensen vertellen geheimen van hun vrienden door aan anderen

60% van de mensen geeft toe dat ze zelfs geheimen van hun beste vrienden doorvertellen aan derden. Ook professionele therapeuten doen dat…

Geheimen bewaren is dus geen sinecure. Integendeel. Waarschijnlijk kan u wel een geheim bewaren, maar volgens Jesse Bering bent u een uitzondering. Hij is de auteur van The Belief Instinct: The Psychology of Souls, Destiny, and the Meaning of Life. Uit een studie bleek namelijk dat 60% van de ondervraagden geheimen van hun beste vrienden aan derden doorvertelden. Een andere studie concludeerde dat een kwart van de deelnemers ‘vertrouwelijke’ sociale informatie toevertrouwen aan op zijn minst drie andere mensen. Er zijn zelfs aanwijzingen dat wanneer expliciet om vertrouwelijkheid wordt gevraagd ( ‘Zeg dat tegen niemand’ of ‘Tussen jou en mij’), de kans dat een geheim en geheim blijft net slinkt. En dat omdat dit soort introductiezinnen de strategische-, roddel- en sociale waarde van de informatie aanzienlijk verhoogt. Ook professionele therapeuten – nochtans gebonden door het beroepsgeheim – blijken allerminst immuun voor de drang om de geheimen van hun patiënten met collega’s te delen. Verschillende studies komen tot die conclusie. Waarom we zo graag roddelen, leest u hier