1 op 3 gecontroleerde werklozen is… een fraudeur

Inspecteurs van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) hebben het voorbije jaar bij 341 werkzoekenden een thuiscontrole uitgevoerd.

Bedoeling van de controle was de gezinssituatie van de werklozen te verifiëren. Daarbij werden 105 inbreuken vastgesteld. Bijna één op de drie gecontroleerden blijkt zich dan ook aan fraude schuldig te maken. Een manipulatie van de gegevens over domiciliëring kan een manier zijn om een hogere werkloosheidsvergoeding te ontvangen. Onder meer zou men zich als een alleenwonende kunnen laten inschrijven, terwijl men in werkelijkheid samenwoont met een partner die een inkomen geniet. Volksvertegenwoordiger Jean-Marc Delizée (PS), die de gegevens had opgevraagd, beklaagde er zich in de krant La Dernière Heure dat de controles vaak heel brutaal gebeuren, terwijl twee op drie betrokkenen geen enkele fout blijken te hebben begaan.

Energieverbruik

Philippe De Backer (foto), staatssecretaris tegen de sociale fraude, benadrukt echter dat de thuiscontroles pas een laatste maatregel zijn en alleen worden ondernomen wanneer er al ernstige vermoedens van fraude zijn gerezen en op geen enkele manier de betrokkene tot samenwerking kon worden bewogen. In totaal werden vorig jaar 26.291 werkzoekenden gecontroleerd. Daarbij bleken 6.661 ongeregeldheden te zijn vastgesteld. Voor de controles heeft de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening ruim tweehonderd inspecteurs beschikbaar, maar die moeten ook andere opdrachten – zoals het nazicht op zwartwerk – uitvoeren. Er worden inmiddels echter ook een aantal andere methodes uitgetest om pogingen tot domiciliëringsfraude te achterhalen. Onder meer kan aan de hand van het verbruik van water, gas en elektriciteit de totale omvang van het huishouden worden ingeschat. Adressen met afwijkende waarden zouden daarbij aan een verdere controle kunnen worden onderworpen. Op dit ogenblik loopt daarrond een testproject in samenwerking met netbeheerder Eandis.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20