Gebrekkige kennis van het Engels vormt risico voor luchtvaart

Een gebrekkige kennis van de Engelse taal bij buitenlandse piloten dreigt te leiden tot miscommunicatie en rampen in het Britse luchtruim. Dat zegt een rapport van de Britse Civil Aviation Authority.

Gewezen wordt op 267 incidenten die over een periode van achttien maanden in het Britse luchtruim werden geregistreerd waarbij communicatie-problemen aan de basis van een dreigende gevaarsituatie hadden gelegen. Onder meer werden misverstanden genoteerd over de vlieghoogtes, vluchttrajecten, luchthavens van bestemming en de aanwijzing van landingsbanen. Eén piloot zou zelfs aanstalten hebben gemaakt om zonder toestemming op te stijgen. “Er moest geregeld bedrog worden vastgesteld bij de cruciale Engelse taalexamens,” wordt in het rapport van de Civil Aviation Authority benadrukt. “Daarbij is gebleken dat kandidaat-piloten door omkoping hun diploma konden verwerven. In één land bleken piloten al amper na een cursus van tien dagen een licentie te krijgen.” “Tevens bleek een ondermaatse kennis van het Engels bij een aantal verkeersleiders in andere landen, waaronder Frankrijk en Spanje.” Verkeersleiders worden verondersteld om bij de communicatie met buitenlandse piloten van de Engelse taal gebruik te maken, maar toch zou bij de communicatie met vliegtuigen van een andere nationaliteit toch de lokale taal zijn gebruikt. In de luchtvaart wordt het Engels als een internationale standaardtaal gebruikt. Piloten en verkeersleiders moeten dan ook een effectieve beheersing van de Engelse taal kunnen aantonen vooraleer ze hun vergunning kunnen krijgen. Daarbij moeten de kandidaten bewijzen over voldoende taalkennis te hebben om over luchtvaart-onderwerpen een duidelijke en accurate conversatie te kunnen voeren, misverstanden te kunnen oplossen en te kunnen reageren op onverwachte ontwikkelingen. Onder meer in Rusland, China en Zuid-Amerika wordt met lokale piloten echter in de moedertaal gecommuniceerd, wat misverstanden met andere vliegtuigen kan veroorzaken over onder meer vluchttrajecten of vlieghoogtes. De International Civil Aviation Organisation (ICAO) zegt een mogelijke te onderzoeken. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20