Freelancers kijken steeds vaker naar bedrijfscultuur bij keuze opdracht

Geschreven met branded content van striive.com.

Bij het uitkiezen van opdrachten en het aangaan van samenwerkingen als freelancer, komen heel wat aspecten kijken. Hoewel de beschikbare vergoeding natuurlijk nog steeds een van de belangrijkste punten is bij het selecteren van werk, vindt er ook een interessante verschuiving plaats. Veel freelancers vinden het namelijk steeds belangrijker dat de werkcultuur een goede match is, wat zelfs de doorslag kan geven boven de vergoeding. 

Waarom veel freelancers de cultuur binnen een bedrijf belangrijker vinden dan alleen de vergoeding

Werken is al lang niet meer alleen noodzaak, voor het brengen van geld op de plank. Hoewel dit voor de meesten onder ons natuurlijk de belangrijkste reden is om te gaan werken, hebben steeds meer Nederlanders de luxe om daarnaast ook op andere dingen te letten. Werk doen dat je leuk vindt bijvoorbeeld, of het kiezen voor opdrachten die je een gevoel van voldoening geven. Niet alleen werknemers en freelancers vinden het belangrijk om voldoening te halen uit hun werk, ook steeds meer bedrijven hechten een grote waarde aan een positieve bedrijfscultuur.

Bij het vinden van freelance opdrachten kun je als ondernemer zelf bepalen wat voor opdrachten je aanneemt en met wat voor bedrijven je samenwerkt. Hierbij letten freelancers dus steeds meer op de bedrijfscultuur bij het maken van een keuze. Deze bedrijfscultuur bevat de waarden en normen van een onderneming. Dit is van invloed op vrijwel alle bedrijfsprocessen. Het bepaalt hoe er wordt gehandeld en welke beslissingen er worden genomen, vaak op basis van ongeschreven regels. Het is dan ook niet zo gek dat een bedrijfscultuur die aansluit op je eigen normen en waarden veelal een goede match is.

De vier bedrijfsculturen

Als freelancer kom je natuurlijk veel verschillende bedrijfsculturen tegen, aangezien de kans groot is dat je met meerdere opdrachtgevers werkt. Grofweg zijn deze in te delen in vier verschillende categorieën:

  • Adhocratiecultuur: een uitdagende werkomgeving waarin werknemers, en dus ook freelancers, voortdurend worden gestimuleerd om nieuwe aspecten te verkennen. De toekomstvisie van bedrijven met deze bedrijfscultuur is duidelijk en vooruitstrevend. Er is binnen deze cultuur veel ruimte voor innovatie en creativiteit
  • Clancultuur: een hechte bedrijfscultuur, waarbij leden van de organisatie gezien kunnen worden als een grote familie. Kenmerken zijn een vriendschappelijke werkomgeving en het nauw betrekken van alle betrokkenen bij beslissingen. Er wordt tevens veel waarde gehecht aan werken in teams
  • Nomadische cultuur: deze bedrijfscultuur verschilt behoorlijk van de vorige twee en heeft een heel open karakter. Verandering is heel normaal en dit wordt niet onder stoelen of banken gestoken. Hoewel deze cultuur een ietwat onzeker karakter heeft voor werknemers en freelancers, biedt deze vorm wel veel ruimte voor experimentele en nieuwe ideeën
  • Elite cultuur: binnen deze cultuur staat prestatie centraal en het is een cultuur waarin wordt gestreefd naar het beste. Bedrijven met een elite bedrijfscultuur werken graag samen met getalenteerde krachten en weten dit ook te waarderen. In deze cultuur is iedereen erg gepassioneerd en wordt er vooruitstrevend gedacht

Steeds meer freelancers vinden de bedrijfscultuur nog belangrijker dan de verdiensten bij het selecteren van opdrachten. Zowel in Nederland als in Vlaanderen komen er alsmaar meer freelancers bij; mensen die op zoek zijn naar meer vrijheid binnen diverse sectoren. Maar ook bedrijven zijn op zoek naar meer flexibiliteit. Hierdoor is het vrij logisch dat beide partijen op zoek gaan naar samenwerkingen waarbij de normen en waarden overeenkomen.

Meer