Discriminatie van meningen? Europa wil einde maken aan financiering extremistische partijen

De Europese Unie wil niet langer politieke partijen sponsoren die het einde van de EU nastreven of extremistisch gedachtengoed verspreiden. Dat heeft Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, gezegd tijdens zijn ‘State of the Union’. “Ons doel kan nooit zijn om de zakken van extremisten te vullen,” zei de Luxemburger. Uiterst-rechts spreekt al van discriminatie.

De Nederlander Frans Timmermans, de eerste vice-voorzitter van de EC, heeft nu voorstellen in die zin geformuleerd. De financiering van de politieke partijen zou zo mogelijk nog voor de verkiezingen van 2019 moeten worden hervormd. 

Indien de voorstellen worden aanvaard, zal een nieuwe verdeelsleutel worden geïntroduceerd om de 30,8 miljoen euro onder de verschillende partijen te verdelen. Tot nog toe werd 15% van dat bedrag forfaitair verdeeld onder alle partijen en 85% in functie van het aantal verkozenen. Dat zou onder het nieuwe voorstel respectievelijk 5% en 95% worden, wat uiteraard ten goede zou komen van de grootste politieke families (rechts, centrum-rechts, links, liberalen en groen)

Programma’s evalueren op hun bijdrage aan Europa

Een partij zal ook niet langer als ‘Europees’ worden erkend als ze niet door verschillende nationale partijen wordt gevormd. Tot nog toe volstond het om zeven verkozenen uit zeven verschillende lidstaten te groeperen.

De programma’s zullen worden gecontroleerd op ‘democratische waarden’ en hun bijdrage aan de vorming van ‘een Europese politieke gedachte.’ Dat zou gebeuren door ‘een raad van onafhankelijke en gerenommeerde persoonlijkheden.’

EC viseert Gouden Dageraad, Forza Nuova, Jobbik en de Sverigedemokraterna

De krant Le Monde berekende dat de Beweging voor een Europa van Naties onder de nieuwe voorstellen haar huidige dotatie zou behouden. Naast het Franse Front National (FN) behoren ook het Vlaams Belang, de Lega Nord en de Oostenrijkse FPÖ tot die beweging.  

Partijen als de Griekse Gouden Dageraad en het Italiaanse Forza Nuova zouden wel ongeveer de helft van hun dotatie kwijtspelen, net als het Hongaarse Jobbik en de Zweedse Sverigedemokraterna .

Vlaams Belang: Discriminatie van meningen

In de krant De Standaard zegt Vlaams Belang-coryfee Gerolf Annemans dat “we naar een discriminatie van meningen” evolueren. Bij gebrek aan duidelijke criteria kan de nieuwe regeling misbruikt worden om bepaalde partijen te discrimineren die eurocraten als populistisch bestempelen. Echter, “Juncker is zelf een populist die naar goedkoop applaus hengelt”, aldus Annemans.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20