Nieuwe financiële crisis loert om de hoek; we weten alleen niet welke…

Financiële crisissen moeten met een hogere frequentie worden genoteerd. Het probleem wordt bijna een vast gegeven van het moderne leven. Dat blijkt uit een rapport van Deutsche Bank.
Ook momenteel dreigt volgens de onderzoekers een financiële meltdown, maar is het moeilijk te voorspellen waar een uitbarsting dreigt. Er wordt zelfs niet uitgesloten dat de aanzet voor de problemen bij de grootste centrale banken van de wereld liggen.

Er dreigt volgens Deutsche Bank een cyclus van crisissen die pas zal doorbroken kunnen worden wanneer opnieuw een meer stabiel financieel kader kan worden gevonden.

“Sinds de teloorgang van het akkoord van Bretton Woods, dat na de tweede wereldoorlog een stelsel van vaste wisselkoersen had ingevoerd, moeten vaker financiële crisissen worden gemeld,” aldus Deutsche Bank. “In de jaren zeventig beslisten de Verenigde Staten de dollar niet langer aan goud te binden, waardoor Bretton Woods feitelijk werd afgeschaft.”

“De band met goud had een limiet gezet op de schulden die konden worden gecreëerd. De afschaffing bood dan ook mogelijkheid tot een groei van de budgettekorten, een toename van de schuldenlasten, wereldwijde onevenwichten en onstabiele markten. Tegelijkertijd werd ook de regelgeving voor de banken versoepeld.”

Cyclus

“Overheden hebben de mogelijkheid om zoveel geld te creëren als nodig is om een financiële crisis te vermijden, maar daarmee kunnen ook de fundamenten voor een volgend probleem worden gelegd,” aldus Deutsche Bank. “Omdat het probleem naar een volgende trap van het financieel systeem wordt doorgegeven, dreigen de moeilijkheden nog zwaarder te zullen wegen.”

Er wordt daarbij op gewezen dat de wereldwijde overheidsschulden bijna 70 procent van het totale bruto binnenlandse product vertegenwoordigen. Dat is het hoogste niveau sinds het einde van de tweede wereldoorlog. In de jaren zeventig van de voorbije eeuw lag die schuld op minder dan 20 procent.

“Er dreigt mogelijk een cyclus met een economische piek, een crisis, zware overheidsinterventies en een herstel,” waarschuwt Deutsche Bank. “Die cyclus zal zich vervolgens opnieuw herhalen. Er is immers geen natuurlijk punt waarop de excessen worden geblokkeerd door een beperking op de kredietcreatie.”

Een volgende crisis kan volgens de onderzoekers uit verschillende hoeken worden verwacht. Gewezen wordt naar Italië, dat met een zware schuldenlast, een kreupel banksysteem en disfunctionele regering wordt gekenmerkt. In China dreigt anderzijds een vastgoedcrisis, terwijl het land zijn groei al langere tijd met schulden financiert.

Bovendien zouden populistische politieke partijen de actuele wereldorde omver kunnen gooien. Maar ook de gigantische reserves van de centrale banken zelf kunnen volgens het rapport een probleem worden. Daarbij moet ook naar de recordniveaus regeringsschulden en de extreem lage rentevoeten gekeken worden. (mah)