“Federal Reserve moet bereid zijn de rente telkens met 50 basispunten te verhogen totdat de inflatie aanzienlijk daalt”

Christopher Waller, lid van de Federal Reserve Board of Governors, heeft tijdens een speech voor het Institute for Monetary and Financial Stability (IMFS) in Frankfurt een pleidooi gehouden voor meerdere renteverhogingen met 50 basispunten. “De Federal Reserve moet dit blijven volhouden totdat de inflatie aanzienlijk daalt”, klonk het.

De Federal Reserve heeft tijdens de jongste rentevergadering beslist om de rente te verhogen met 50 basispunten. De markten hebben toen niet bepaald positief gereageerd op het nieuws. De dagen volgend op de bekendmaking van het Amerikaanse rentebesluit kleurden de koerstabellen dan ook rood. Beleggers houden dan ook hun hart vast voor wat er tijdens de komende rentevergaderingen zal beslist worden.

De torenhoge inflatie beteugelen

Dat er een renteverhoging komt, is zo goed als zeker. De Amerikaanse inflatie scheert nog altijd hoge toppen. Zo is het leven aan de overkant van de Atlantische Oceaan in april 8,3 procent (op jaarbasis) duurder geworden. De kerninflatie, zonder de voedsel- en energieprijzen, bedroeg toen 6,5 procent. Dat ligt dus nog ver boven de doelstelling van de Federal Reserve, namelijk een inflatie van gemiddeld 2 procent.

Volgens Waller moet de Fed de rente met 50 basispunten blijven verhogen totdat “de inflatie aanzienlijk daalt.” Hij had het daarbij over een geldontwaarding van 2 procent of lager. Het lid van de Federal Reserve Board of Governors voegde eraan toe dat hij voorstander is van verhogingen die het “neutrale” niveau overschrijden. Er is sprake van een neutrale rente wanneer die noch ondersteunend noch beperkend is voor de economische groei. Volgens ramingen van de Fed-functionarissen uit maart bedraagt de neutrale rente 2,5 procent.

“Over een langere periode zullen we meer te weten komen over hoe het monetaire beleid de vraag beïnvloedt en hoe de aanbodbeperkingen evolueren”, ging Waller verder. “Als uit de gegevens blijkt dat de inflatie hardnekkig hoog is, ben ik bereid meer te doen.”

Ook in de Fed-notulen van de jongste rentevergadering, ook wel de minutes genoemd, worden renteverhogingen met 50 basispunten tijdens de komende twee vergaderingen niet uitgesloten. Van forsere renteverhogingen was echter geen sprake.

Wat doet de Fed in september?

De meeste beleidsmakers hebben intussen aangegeven dat ze willen afwachten hoeveel de inflatie in de zomer daalt voordat ze beslissen of ze de rente in september moeten verhogen of verlagen. Raphael Bostic, voorzitter van de Fed van Atlanta, heeft vorige week gezegd dat hij voorstander is van een “pauze” tijdens de bijeenkomst in september, zodat er tijd is om het effect van de maatregelen van de Fed op de economie en de inflatie te beoordelen.

James Bullard, voorzitter van de Fed in St. Louise heeft daarentegen gezegd dat hij wil dat de Fed de rente tegen het einde van het jaar verhoogt tot 3,5 procent, wat een verhoging met een half procentpunt zou inhouden op alle resterende bijeenkomsten van de Amerikaanse centrale bank dit jaar.

(lb)

Meer