Experts: “VN-klimaatrapport is onze laatste waarschuwing”

Het eerder onheilspellend klimaatrapport van het IPCC, het klimaatorgaan van de Verenigde Naties (VN), is volgens experts onze laatste waarschuwing. Ze roepen iedereen, gaande van gezinnen tot bedrijven, op hun steentje bij te dragen om de verdere opwarming van de aarde tegen te houden.

Volgens het VN-rapport is het zo goed als zeker dat de temperatuur op aarde tegen het einde van deze eeuw zal stijgen met 1,5 graden boven de pre-industriële temperatuur. Indien er niets gedaan wordt, kan de temperatuur met een veelvoud daarvan toenemen. De experts zijn er hoe dan ook van overtuigd dat extreme weerfenomenen, zoals overstromingen en hittegolven, almaar vaker zullen voorkomen.

Laatste waarschuwing

Ook andere experts merken op dat we voor een enorme uitdaging staan. “Bedrijven en overheden zullen ambitieuze stappen moeten zetten om de klimaatdoelstellingen (klimaatakkoord van Parijs, red.) tegen 2050 te halen”, zei Emily Kreps, wereldwijd directeur kapitaalmarkten bij CDP, een non-profitorganisatie die bedrijven helpt hun klimaatimpact te beheersen, in een reactie aan CNBC.

Kreps sprak van een laatste waarschuwing die iedereen moet aanzetten om zijn of haar steentje bij te dragen. Ze moedigde in het bijzonder bedrijven aan om “concrete en specifieke doelstellingen” vast te stellen.

Ulka Kelkar, directeur klimaat van het World Resources Institute India, was het ermee eens dat het tempo van de veranderingen “snel moet worden opgevoerd”. “De geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen en de invoering van hernieuwbare energiebronnen moeten bijvoorbeeld vijf keer sneller gebeuren dan nu”, zei ze. “Intussen moet de ontwikkeling van nieuwe, duurzamere technologieën worden versneld.”

Invloed van de mens

Het verslag van het IPCC werd gepubliceerd op een moment dat er verschillende landen het hoofd moeten bieden aan extreme weersomstandigheden, zoals de bosbranden in Turkije en Griekenland. “In het VN-rapport wordt ondubbelzinnig gesteld dat deze gebeurtenissen verband houden met de klimaatverandering en de invloed van de mens op het klimaat”, aldus Mans Nilsson, uitvoerend directeur van het Stockholm Environment Institute.

De wereldleiders zullen de kwestie verder bespreken wanneer zij in november bijeenkomen op de klimaatconferentie COP26 in Glasgow, Schotland. Kreps hoopt dat de conferentie “op wetenschap gebaseerde doelstellingen” zal opleveren.

“De ontwikkelde landen moeten een deal sluiten over een klimaatfinancieringspakket, met name om zich aan te passen aan de extreme gebeurtenissen van de laatste tijd”, voegde Kelkar eraan toe. “Er moeten ook samenwerkingsakkoorden op het gebied van schone technologie worden afgesloten.”

(am)

Meer