“Europese wetgeving tegen ontbossing gaat niet ver genoeg”

Braziliaanse milieugroeperingen hebben de Europese Unie gevraagd een agressieve wetgeving te implementeren tegen de invoer van producten die aan ontbossing kunnen worden gelinkt. De ministers van Leefmilieu van de Europese Unie bereiden een nieuw voorstel voor rond een verbod op de invoer van producten die de ontbossing zou aanwakkeren.

Onder meer rundvlees, soja, palmolie, cacao en koffie zouden door die regelgeving geraakt kunnen worden.

Opwarming aarde

In een schrijven aan de Europese Unie merken ruim dertig Braziliaanse milieugroepen – waaronder het World Wildlife Fund (WWF), het Climate Observatory en de Nature Company – op dat het ontwerpvoorstel noodzakelijk en positief is, maar tegelijkertijd beklemtoont de brief dat er verbeteringen nodig zijn om de ontbossing in exporterende landen zoals Brazilië efficiënt te kunnen bestrijden.

“Ontbossing en de vernietiging van natuurlijke ecosystemen moeten worden uitgeroeid”, wordt er in het schrijven opgemerkt. “Alleen op die manier zal het mogelijk zijn om de opwarming van de aarde te stabiliseren.”

De milieugroeperingen merken op dat de Europese voorstellen, gepresenteerd in november vorig jaar, niet ver genoeg aan. “Bossen worden op een bijzonder strikte manier gedefiniteerd”, verduidelijkt de brief.

“Daardoor worden een aantal belangrijke ecosystemen in Brazilië – zoals de moerasgebieden van Pantanal, de Cerrado-savanne en de pampa – van een mogelijke bescherming uitgesloten. Bovendien zouden ook meer producten aan de lijst met met gevoelige producten – zoals katoen, maïs en vlees in blik – worden toegevoegd.”

“Tevens moet ervoor worden gezorgd dat de maatregelen van toepassing zijn op de volledige activiteiten van de uitvoerders”, stippen de milieugroepen aan. “Op grote boerderijen zouden producenten immers perfect een speciale divisie kunnen opzetten voor een export naar Europa, terwijl de rest van de activiteiten de vruchten van ontbossing zou kunnen plukken.”

Daarnaast vragen de milieugroepen ook garanties voor de mensenrechten. Daarbij wordt onder meer gevraagd dat inheemse volkeren niet door de landbouwindustrie van hun land zouden kunnen worden verdreven.

Moderne technologie

De Europese Unie is een van de eersten die een wetgeving tegen de ontbossing opstelt sinds vorig jaar de Glasgow Declaration werd ondertekend, waarbij beloofd werd om de ontbossing tegen eind dit decennium te stoppen en terug te draaien.

Brazilië was een van de partijen die zich daarbij vrijwillig engageerde. Nochtans is de ontbossing in het land de voorbije periode – vooral sinds huidig president Jair Bolsonaro aan de macht is gekomen – bijzonder sterk opgelopen. De ontbossing van het Braziliaanse Amazonegebied gaat momenteel ruim 75 procent sneller dan vorig decennium.

Studies hebben uitgewezen dat ongeveer 20 procent van de export van rundvlees en sojabonen uit Brazilië naar de Europese Unie afkomstig is van een productie op sites die door illegale ontbossing werden gecreëerd.

Er wordt nog aan toegevoegd dat bijna 80 procent van de Braziliaanse boeren de Forest Code respecteert. Bovendien zou het met moderne technologieën gemakkelijk moeten zijn om inbreuken vast te stellen en te sanctioneren.

(fjc)

Meer