Europese hoofdsteden zijn een motor voor de economie, op één stad na

In bijna elke Europese natie levert de hoofdstad een belangrijke bijdrage aan de economie van het land. Daarop moet echter één uitzondering worden vastgesteld.
Dat blijkt uit een rapport van het Cologne Institute for Economic Research (IW) over de toestand van de Duitse economie twee jaar geleden.

Vastgesteld werd daarbij dat Duitsland per hoofd van de bevolking een groter bruto binnenlands product zou hebben wanneer met Berlijn geen rekening gehouden zou moeten worden.

Indien de Duitse hoofdstad en zijn inwoners uit de statistieken zouden worden verwijderd, zou volgens de onderzoekers een stijging met 0,2 procent kunnen zijn opgemerkt. “In nagenoeg alle Europese landen vormt de hoofdstad een cruciale pijler van de nationale economie,” aldus het rapport. “Vaak blijkt de hoofdstad zelfs een onmisbare motor.”

Rome

Het meest extreme voorbeeld kan worden gevonden in Griekenland. Zonder Athene zou het Griekse bruto binnenlandse product per hoofd van de bevolking immers met bijna 20 procent dalen.

Bijna eenzelfde conclusie kan worden getrokken in Slowakije, waar het bruto binnenlandse product zonder de impact van Bratislava ongeveer 19 procent lager zou liggen.

In Groot-Brittannië kan in welvaart een groot verschil worden vastgesteld tussen Londen en de rest van het land.

De relatief zwakke economische positie van Berlijn moet volgens de onderzoekers worden gelinkt aan een sterk Duitse federale systeem. “Duitsland beschikt over verschillende economische centra,” wordt er opgemerkt.

“Vaak kan ook een sterke economie worden geregistreerd in landelijke regio’s, waar vaak clusters van bijzonder succesvolle middelgrote ondernemingen kunnen worden aangetroffen. In andere Europese landen is niet alleen de administratie, maar ook de economische macht in de hoofdstad geconcentreerd.”

Naast Berlijn blijkt in Europa alleen Rome slechts een beperkte economische impact te hebben. Rome doet het Italiaanse bruto binnenlandse product slechts in lichte mate stijgen. Dat moet worden toegeschreven aan de sterkte van andere economische centra zoals Milaan of Turijn. (mah)

Meer