Europese exportmotor sputtert

De economie van de eurozone heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een verdere groeivertraging moeten registreren. Er moet worden vastgesteld dat de export van de eurozone sputtert, terwijl het vertrouwen van het bedrijfsleven werd aangetast door bekommernissen over de toekomstige relaties met de grootste handelspartners van de regio.

Dat zegt Paul Hannon, redacteur van de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal, op basis van cijfers die door Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Unie, werden gepubliceerd. De verzwakking staat volgens Hannon is schril contrast met de Verenigde Staten, waar de economische groei tijdens het tweede kwartaal nog versnelde.

Zuid-Europa

“Als deze trend aanhoudt, kan de eurozone met een aantal problemen worden geconfronteerd,” zegt Paul Hannon. “Onder meer zou moeten worden gevreesd dat het minder gemakkelijk zou worden om een aantal erfenissen uit de schuldencrisis van de eurozone aan te pakken.” Hij verwijst daarbij onder meer naar de hoge percentages jeugdwerkloosheid in de zuidelijke lidstaten van de eurozone.

Eurostat berekende dat het bruto binnenlands product van de eurozone tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met 1,4 procent is toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat betekende een vertraging met 1,5 procent tegenover het kwartaal voordien.

Daarmee boekte de eurozone de traagste economische groei in drie jaar. Tegelijkertijd lieten de Verenigde Staten een groei met 4,1 procent optekenen.

“Het economisch jaar van de eurozone ging sterk van start,” zegt Hannon. “De regio bouwde daarmee verder op de prestaties van het jaar voordien, die de snelste expansie in een decennium had kunnen melden. Al snel moest echter een sterke vertraging worden geregistreerd.”

“Het fenomeen werd door de beleidsmakers en veel economen toen nog toegeschreven aan de ongewoon koude weersomstandigheden en een reeks stakingen in Duitsland en Frankrijk. Het feit dat de eurozone er niet in geslaagd is tijdens het tweede kwartaal voor een ommekeer te zorgen, geeft echter aan dat er een aantal andere krachten aan het werk zijn.”

Anti-establishment

Eerdere rapporten wijzen daarbij op een daling van de exportgroei tijdens de eerste helft van dit jaar en een afnemend zakelijk optimisme dat lijkt gekoppeld te moeten worden aan de groeiende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie en onzekerheden over de toegang tot de Britse markten na het geplande vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie volgend jaar.

De hogere olieprijzen, die van invloed zijn op de koopkracht van de huishoudens, vormen een bijkomende tegenwind.

Eurostat wees er verder op dat de inflatie in de eurozone tijdens de maand juli is gestegen tot 2,1 procent. Dat cijfer ligt boven het streefdoel van de Europese Centrale Bank, hoewel benadrukt wordt dat het fenomeen vooral moest worden toegeschreven aan een stijging van de energieprijzen.

“Uit enquêtes bij het bedrijfsleven blijkt echter dat voor het derde kwartaal in de eurozone geen herstel van de groei wordt verwacht,” zegt Hannon.

“Een aanhoudende vertraging zou echter de verdere opkomst van het politieke anti-establishment kunnen helpen, op een ogenblik dat sommige leden van de eurozone zich nog niet volledig van de wereldwijde financiële crisis hebben hersteld.”

Meer