“Europa verborg studie over piraterij omdat resultaten niet strookten met haar agenda”

De Europese Commissie heeft in 2015 ruim 360.000 euro betaald voor een rapport dat nooit openbaar werd gemaakt. De studie moest aantonen dat piraterij of het  illegaal downloaden van films,  muziek, boeken en videogames de verkoop van deze producten negatief beïnvloedt. Maar de EU negeerde het rapport, waarschijnlijk omdat er geen bewijs werd gevonden dat piraterij een echt probleem is.

In de conclusie van het 304 pagina’s tellende rapport, dat in mei 2015 aan de EU werd overgemaakt, staat het volgende te lezen:

“Algemeen kan worden vastgesteld dat er geen statistische bewijzen zijn die aantonen dat inbreuken op het kopieerrecht de verkopen beïnvloeden. Dat betekent niet noodzakelijk dat piraterij geen effect heeft, maar enkel dat uit de statistische analyse blijkt dat dit effect niet met voldoende betrouwbaarheid kan worden aangetoond.”

Volgens het rapport – opgesteld door het Nederlandse beleidsadviesbureau Ecorys – kan het illegaal downloaden en streamen de verkoop van videospelletjes zelfs positief beïnvloeden. De enige negatieve link die in het rapport wordt vermeld betreft het illegaal downloaden van populaire films.

“Voor elke tien films die illegaal worden bekeken, daalt het aantal legaal bekeken films met vier.”

EDRi: “Studie werd bewust achtergehouden”

De studie komt nu pas aan het licht omdat Julia Reda, een europarlementslid voor de Duitse Piratenpartij, het rapport op haar blog zette, nadat ze een kopij ervan kon bekomen.

De organisatie European Digital Rights (EDRi) schrijft ondertussen in een blogpost dat het rapport wel degelijk bewust werd achtergehouden, ‘omdat de bevindingen niet strookten met de agenda van de EC’.

In de studie “Movie Piracy and Displaced Sales in Europe”, die in 2016 door 2 leden van het chief economist team van de EC werd gepubliceerd, wordt enkel melding gemaakt van de link tussen piraterij en de impact daarvan op de filmindustrie. Andere bevindingen bleven onvermeld. In het document werd niet eens vermeld dat die gegevens uit de Ecory-studie kwamen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20