‘Europa kent grootste crisis op vlak van democratie en mensenrechten sinds de Koude Oorlog’ – Raad van Europa

Nooit eerder sinds het einde van de Koude Oorlog kende Europa een grotere crisis op vlak van de eerbiediging van mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat. Dat schrijft de secretaris-generaal van de Raad van Europa, Thorbjorn Jagland, in een rapport.

Jagland maakt melding van discriminatie tegen etnische en nationale minderheden (in 39 van de 47 lidstaten van de Raad van Europa), overbevolkte gevangenissen (30 lidstaten), corruptie (26 lidstaten), mishandeling door de politie (23 lidstaten), schending van de rechten van immigranten en asielzoekers (20 lidstaten), mensenhandel (11 lidstaten) en beperkte vrijheid van meningsuiting (8 staten).

Jagland vond een reeks landen waar het rechtssysteem ‘volledig corrupt is’ en vreest dat de werkloosheid en armoede in een aantal landen de bevolking naar extremisme en confrontatie leiden. Hij noemt daarbij de recente, door rechts georkestreerde, coup in Oekraïne.

Bovenvermelde problemen beperken zich niet tot Oost-Europa, maar gelden evenzeer voor landen van West-Europa. Volgens de krant The Guardian worden die landen niet bij naam vernoemd om een veto van de betrokken landen te vermijden. Wel werd elk land op vertrouwelijke wijze ingelicht over de drie grootste uitdagingen waarmee het volgens de Raad van Europa geconfronteerd wordt.

Thorbjorn Jagland is een Noors politicus en lid van de Arbeiderspartij. Sinds 2009 is hij secretaris-generaal van de Raad van Europa en voorzitter van het Noors Nobelcomité dat de Nobelprijs voor de Vrede toekent.

De Raad van Europa is een internationale organisatie met zetel in het Franse Straatsburg waarvan 47 Europese landen lid zijn. België is een van 10 stichtende leden.

Hoewel de Raad van Europa met zijn 47 leden dezelfde vlag voert en hetzelfde volkslied heeft verschilt ze van de Europese Unie met haar 28 leden.