Eurocommissaris Hahn: ’25 miljoen immigranten aan zuidelijke poort van Europa’

De immigratie wordt zonder enige twijfel de grote uitdaging waarmee de Europese Unie in de eenentwintigste eeuw zal worden geconfronteerd.

Aan de zuidelijke en oostelijke grenzen van de regio bevinden zich immers nu al tussen twintig en vijfentwintig miljoen potentiële immigranten en gevreesd moet worden dat die aantallen nog gevoelig zullen oplopen. Dat heeft Johannes Hahn, Europese commissaris voor nabuurschapsbeleid en uitbreidingsonderhandelingen, recent gezegd na een ontmoeting met Jean-Yves Le Drian, Frans minister van buitenlandse zaken. Indien de Afrikaanse landen er niet in lukken een oplossing te vinden voor hun bevolkingsaangroei, dreigen volgens Hahn dan ook grote problemen. Bij de start van de twintigste eeuw had Afrika ongeveer honderd miljoen inwoners. Op dit ogenblik telt het continent echter al 1,2 miljoen bewoners. Tegen het einde van deze eeuw zal die bevolking tot 4,4 miljard eenheden zijn opgelopen. Alleen al in Egypte worden elke dag zevenduizend geboortes geregistreerd.

Asiel

“Migrantengroepen uit landen zoals Eritrea, Niger, Nigeria, Mali of Senegal bestaan voor 90 procent uit economische vluchtelingen en kunnen dus in West-Europa in geen geval op asiel rekenen,” betoogt Johannes Hahn. “Deze migratiegolf zou dan ook efficiënter in het land van herkomst kunnen worden aangepakt.” “De Europese Unie zou ook betere – en goedkopere – hulp kunnen bieden door de ontwikkeling van de Afrikaanse landen te ondersteunen dan het migrantenprobleem op eigen bodem te moeten aanpakken,” voert de eurocommissaris aan. “Ook al moet men er rekening mee houden dat een gedeelte van die ontwikkelingshulp op de plaats van bestemming gedeeltelijk in rook zal opgaan en in de zakken van een aantal profiteurs terecht zal komen.” Hahn voegt eraan toe te betreuren dat de Europese Unie niet meer gebruik maakt van zijn beschikbare mogelijkheden, verwijzend naar het feit dat de regio voor tachtig landen in de wereld de belangrijkste commerciële partner is, tegenover slechts twintig naties die op dezelfde manier aan de Verenigde Staten kunnen worden gelinkt. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20