EU wil automatische snelheidsbegrenzer in elke wagen

De EU werkt aan een plan om auto’s uit te rusten met snelheidsdetectoren die het onmogelijk zouden maken om sneller te rijden dan een vooraf aangegeven limiet. Brussel denkt daarbij aan de verplichte invoering van de snelheidsbegrenzer Intelligent Speed Adaption (ISA). Dat is een in ontwikkeling zijnde systeem dat bestuurders ertoe aanzet dan wel dwingt om zich aan de geldende snelheidslimieten te houden.

Het systeem houdt continu in de gaten wat de plaatselijk geldende maximumsnelheden zijn en laat de bestuurder weten wanneer er een overschrijding van de maximumsnelheid wordt gedetecteerd.

Nieuwe wagens zouden daarvoor worden uitgerust met een apparaat dat automatische de maximumsnelheid leest en de snelheid van je wagen tot die limiet begrenst. Het kastje zou ook automatisch de remmen kunnen activeren. Volgens de Britse krant The Sun kost zo’n apparaat om en bij de 300 euro.

In verschillende Europese steden zijn tests gedaan met het systeem, maar op een te klein testgebied om relevante resultaten te produceren. Aangeraden is dan ook om hier nog een grootschalig vervolgonderzoek aan te wijden.

Volgens de universiteit van Gent blijkt uit een draagvlakonderzoek (representatieve steek-proef van 2.500 Belgen) in 2007 dat het volledig begrensde systeem (dat verplicht is voor alle auto’s) in België door meer dan 63 % van de Belgen zou worden aanvaard (geen verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië) en dat slechts 24 % dit niet wenselijk acht (13 % neutraal).

De Europese Commissie zal nog deze herfst de voorstellen bekendmaken. Doel is om het aantal dodelijke ongevallen op de Europese wegen tegen 2020 met een derde te verminderen.

Verkeersongevallen zorgen elk jaar voor 30.000 doden op de EU-wegen. Daarbovenop worden 1,5 miljoen mensen verwond en lopen 120.000 slachtoffers een blijvend letsel op. In 20% van dodelijke ongevallen speelt overdreven snelheid een rol. 40 à 60% van de automobilisten rijden sneller dan toegelaten. Uit verschillende studies blijkt dat wanneer de gemiddelde snelheid met 1 kilometer/uur wordt verminderd het aantal fatale ongevallen met 5% verlaagt.

[PICTURE|sitelpic|90×110]