Ethias bant investeringen in bedrijven met te veel uitstoot

Brussels , 08/09/2016 Illustration of insurance provider Ethias . Credit : Aurore Belot / Isopix *** local caption *** 22624379

Verzekeraar Ethias investeert niet langer in bedrijven die te veel broeikasgassen uitstoten. Dat staat in zijn nieuwe ethische code.

De jaarlijkse ethische investeringscode bakent de grenzen af voor de rechtstreekse beleggingen in aandelen of obligaties en het kredietbeleid van Ethias en zijn dochterbedrijven. Ruim 16 miljard euro aan activa vallen onder de ethische code. De beleggingsfondsen die extern beheerd worden voor Ethiasklanten, vallen er niet onder.

In zijn nieuwe versie heeft Ethias beslist zich te inspireren op de recente Europese Green Deal. De verzekeraar gaat niet langer investeren in bedrijven die te veel broeikasgassen uitstoten en heeft daar becijferde criteria voor uitgewerkt. Ethias zal ook niet investeren in bedrijven die meer dan 10 procent van hun inkomsten halen uit teerzanden- en olieschaliewinning.

De verzekeraar maakt wel een uitzondering voor bedrijven die inspanningen doen op het vlak van energietransitie. Die komen wel nog in aanmerking als potentiële investering. Ethias gaat de energietransitie verder stimuleren door meer te beleggen in groene obligaties (financieringen voor duurzame projecten) en duurzame infrastructuur.

Maatschappelijke gevoeligheden

In 2019 bevatte de ‘zwarte lijst’ van Ethias 207 uitgesloten ondernemingen. Op basis van de aangescherpte criteria zijn er dat 637.

De jaarlijkse toevoegingen aan de ethische code geven een mooi beeld van hoe de maatschappelijke gevoeligheden evolueren. Dit zijn de gebande bedrijven of sectoren door de jaren heen:

 • 2005: producenten van controversiële wapens
 • 2017: steenkoolsector
 • 2019: producenten van conventionele wapens en tabaksbedrijven
 • 2020:
  • bedrijven met onaanvaardbare broeikasgasemissies
  • ondernemingen betrokken bij de winning van niet-conventionele olie (teerzanden) en gas (schaliegas)
  • klassieke energiebedrijven zonder activiteiten in hernieuwbare energie
  • bedrijven betrokken bij niet-duurzame elektriciteitsproductie
Lees meer
Markten