Estland kent grootst aantal drugsdoden van Europese Unie

Estland kent in de hele Europese Unie het grootste aantal overlijdens door een overdosis drugs. Dat is de conclusie van een rapport van het Europe Monitoring Centre for Drugs and Drug Addictions (EMCDDA). Het voorbije jaar werden in het Baltische land 160 overlijdens door een overdosis opgetekend. Dat betekende een stijging met 21 procent tegenover het jaar voordien. De meeste overlijdens waren te wijten aan China White, een bijzonder verslavende vorm van synthetische heroïne, die vaak vanuit Rusland het land wordt binnengesmokkeld.

Gemiddeld kosten overdossissen in de Europese Unie het leven aan twintig mensen per miljoen inwoners. In Estland ligt dat cijfer echter op honderd slachtoffers per miljoen inwoners. Het grootste aantal slachtoffers bleek gesitueerd te zijn bij etnisch Russische mannen. Volgens Ave Talu, hoofd van het Drug Monitoring Centre van Estland, zou het gebruik van naloxone, een nieuw antigif tegen synthetische heroïne, het aantal slachtoffers wellicht nagenoeg met de helft terugschroeven.

In Estland is naloxone volgens Talu echter nog niet algemeen beschikbaar. “Het product kan uitsluitend door medisch personeel worden gebruikt,” merkt het hoofd van de Estse drugsbestrijding op. “In tegenstelling tot een aantal andere landen kan naloxone in Estland nog niet op grote schaal onder verslaafden worden verdeeld. Er zijn bovendien nog geen gerichte bestrijdingsprogramma’s uitgewerkt. Nochtans is een dringend ingrijpen noodzakelijk.” Estland, een gewezen republiek van de Sovjet-Unie, telt 1,3 miljoen inwoners. (MH)