Wie is ergste vijand van de alcoholist?

Hoewel de wetenschap het al lang als een ziekte beschouwt, blijft het stigma rond alcoholisme bestaan. Dat stigma creëert schaamte bij alcoholisten en die schaamte zorgt ervoor dat ze vaak terugvallen in hun verslaving. Austin Considine bespreekt de rol van schaamte bij alcoholisten op Motherboard.

Mensen met een laag zelfbeeld zijn meer geneigd tot zelfdestructief gedrag. Tot nu toe was het echter moeilijk om deze vanzelfsprekendheid ook wetenschappelijk te kwantificeren. Een nieuw onderzoek van de Universiteit van British Columbia is daar echter wel in geslaagd door de lichaamstaal van ex-alcoholici te bestuderen.

De onderzoekers ondervroegen herstellende alcoholisten over hun laatste alcoholische drankjes en hoe ze zich daarover voelden. Vier maand later brachten ze hen terug voor een follow-up en daaruit bleek dat de mensen die zich, op basis van hun lichaamstaal, het meeste schaamden tijdens het eerste interview, ook het meest geneigd waren om te hervallen in hun oude verslaving.

Deze onderzoeksresultaten hebben verregaande implicaties voor hoe we als maatschappij met verslaafden dienen om te gaan. Hen beschaamd doen voelen is immers de slechtst mogelijke aanpak, omdat beschaamde alcoholici zich machteloos voelen om hun ‘slecht gedrag’ te veranderen.

Wat is dan de juiste aanpak?

De onderzoekers geven aan dat alcoholisten zich machtig genoeg moeten voelen om hun gedrag te veranderen en dat ze dat kunnen doen door macht, zelfvertrouwen en trots te projecteren (borst vooruit, rug recht). Zelfs als ze enkel maar doen alsof, zou hun lichaam daar positief op reageren.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20