Er komen minder vluchtelingen naar Europa en dat heeft alles met geld te maken

De voorbije zomermaanden zijn in Italië veel minder vluchtelingen aan land gekomen dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Niemand blijkt een specifieke reden voor het fenomeen te kunnen geven, maar er worden door een aantal waarnemers wel enkele mogelijke verklaringen naar voor geschoven.

Gewag wordt gemaakt van minder gunstige weersomstandigheden die de oversteek van de Middellandse Zee nog gevaarlijker zouden hebben gemaakt, terwijl ook de Noord-Afrikaanse kusten strenger zouden worden bewaakt en de vluchtelingen minder gemakkelijk zouden kunnen uitvaren, maar volgens sommige bronnen hebben de smokkelaars een meer winstgevende lading gevonden. “De drie voorbije zomers hebben tienduizenden migranten gepoogd met allerlei boten de Middellandse Zee over te steken om Europa te kunnen bereiken,” aldus The Economist. “Griekenland en Italië waren daarbij de populairste landingspunten, maar sinds de Europese Unie en Turkije vorig jaar een akkoord sloten en de oosterse vluchtroute naar Griekenland bijna compleet werd afgesloten, moest Italië nagenoeg de volledige stroom vluchtelingen opvangen.” “Maar deze zomer bleef het ook aan de Italiaanse kusten opvallend rustig. In augustus kwamen nog vierduizend migranten in het land aan wal, tegenover meer dan twintigduizend dezelfde maand vorig jaar. Ook juli toonde meer dan een halvering.”

Olie

“Er worden voor die daling wel een aantal verklaringen gesuggereerd,” zegt The Economist. “Italië heeft de kustwacht van Libië – het vertrekpunt van de overtocht – voorzien van modern materiaal en opleiding, waardoor het aantal patrouilles gevoelig is opgedreven en de boten met vluchtelingen minder kans hebben de zee op te gaan.” “Ook wordt erop gewezen dat de weersomstandigheden op de Middellandse Zee de voorbije zomer minder gunstig waren dan het jaar voordien. Enkele militia’s uit de Libische stad Sabratha, waar een groot deel van de mensensmokkel zou zijn geconcentreerd, beweren zelfs dat Italië hen geld en uitrusting heeft gegeven om de migrantenschepen de uitvaart te beletten.” Volgens de International Crisis Group, een denktank uit Brussel, zitten achter het fenomeen daarentegen echter hoofdzakelijk zakelijke motieven. “Smokkelen is weliswaar illegaal, maar blijft een economische activiteit en draait dan ook vooral rond geld,” benadrukt de denktank. “Er moet rekening mee worden gehouden dat de mensenhandelaars een activiteit hebben gevonden die grotere winsten oplevert.” “Daarbij moet vooral gedacht worden aan petroleum. Het product kost in Libië officieel amper 0,12 dollar per liter. Op de zwarte markt valt die prijs nog verder terug tot 0,02 dollarcent. Een verkoop in Europa kan dan ook een grote winstmarge opleveren. Petroleum wordt daardoor interessantere smokkelwaar dan vluchtelingen.” (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20