“Er zijn wel degelijk twee Trumps”

Er bestaan van de Amerikaanse president Donald Trump wel degelijk twee verschillende versies. Dat hebben verscheidene topfiguren uit de zakelijke wereld op het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos gezegd.

Enerzijds is er volgens de impulsieve dinosaurus die zich op Twitter als een beunhaas gedraagt. De machthebber die met zijn beleid America First als een onvoorzichtige bedreiging voor de liberale kapitalistische orde wordt bestempeld. Anderzijds is er echter ook de man die in de grootste fiscale hervorming heeft doorgedreven sinds de regering van Ronald Reagan. De leider die komaf heeft gemaakt met tolerante regelgeving en die zich in publieke optredens meestal goedaardig gedraagt. “Men moet gedrag en realisaties onderscheiden,”? getuigde John Studzinski, ondervoorzitter van investeerder Blackstone, tegenover de krant The Times. “Zijn realisaties blijken vaak heel verstandig.”?

Voorbeeld

Ook anderen zeggen dat Trump zich weliswaar vaak onvoorspelbaar gedraagt, maar voorlopig weinig beslissingen nam waarover men zich zou kunnen beklagen. Sommigen suggereren dat ook andere politieke leiders zich mogelijk aan de Amerikaanse president zouden moeten spiegelen. Dat is een mening die door John McFarlane, voorzitter van Barclays, naar voor wordt gebracht. Volgens hem zou de Britse premier Theresa May moeten overwegen enkele maatregelen van Trump te kopiëren. Dat zou volgens McFarlane mogelijk de economie van Groot-Brittannië opnieuw kunnen stimuleren. “De positieve opinies over Trump die onder de elite van Davos circuleren, worden echter als een schuldig geheim meegedragen,”? aldus The Times. “Velen tonen zich tevreden met zijn economische maatregelen, maar slechts weinigen willen echt met de Amerikaanse president worden gezien.”? Gewezen wordt daarbij naar een aantal bedrijfsleiders die duidelijk te kennen gaven de afstand te willen bewaren. Zij weigerden om naar de toespraak van Trump te gaan luisteren. Sommigen maakten daarbij gewag van een circus, waarvan ze liever geen getuige wilden zijn. Onder meer Jamie Dimon en Lloyd Blankfein, de topmannen van respectievelijk JP Morgan en Goldman Sachs, lieten verstek gaan.

Bondgenoot

Leiders van India, Italië, Brazilië, Canada en Frankrijk namen wel de Amerikaanse standpunten tegen globalisering op de korrel. Ook het zakenleven wees erop dat globalisering een positieve kracht was, terwijl nationalisme een bedreiging voor de wereldvrede werd genoemd. “Wel kon enige sympathie worden gevonden voor de agressieve houding van Trump op het gebied van handel,”? aldus The Times. “Door zijn invoertarieven op diverse Chinese producten doet Trump ongetwijfeld de vrees voor protectionisme toenemen. Anderzijds wil men de Chinese leiders duidelijk maken dat woorden over vrijhandel ook in praktijk moeten worden omgezet.”? “Men vindt dat China zijn dumpingpraktijken op de staalmarkten moet stopzetten en zich niet langer aan patentdiefstallen schuldig mag maken. Het bedrijfsleven zou willen dat China zijn markten verder zou openzetten. Het bedrijfsleven vraagt vrijhandel die de internationale regels respecteert.”? Daarvoor kan volgens de krant in Trump mogelijk een krachtdadig bondgenoot worden gevonden. (mah)

Meer