Engeland verlaat de EU, maar het Engels blijft

Engeland wordt door de brexit weliswaar van de Europese Unie losgescheurd, maar dat betekent geenszins dat de Engelse taal zijn impact in Europa zal verliezen.

Dat betoogt het magazine The Economist naar aanleiding van een uitspraak van Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, die zich in een Engelstalige toespraak had laten ontvallen dat het Engels door de brexit zeker aan belang zou verliezen. “Uiteraard was de uitspraak van Juncker humoristisch bedoeld, maar de realiteit is in ieder geval dat Engelstaligen weinig hebben te vrezen,” aldus The Economist. “De Europese Unie omvat vierentwintig officiële talen. Daarbij worden het Frans, Duits en Engels als werktaal gebruikt.”

Bevolking

“Uiteraard zal de brexit een invloed hebben op het gebruik van de Engelse taal, aangezien een groot aantal Engelssprekenden zal vertrekken, betoogt het magazine. “Het Engels is echter niet louter een Britse fenomeen, want de taal heeft ook een officiële status in Malta en Ierland.” “Bovendien hebben de achtereenvolgende uitbreidingen van de Europese Unie de balans steeds meer van het Frans naar het Engels doen overhellen.” The Economist wijst er daarbij ook op dat de Engelse taal ook op het Europese continent door grote lagen van de bevolking wordt gebruikt. “Berekend werd dat 66 procent van de inwoners van de Europese Unie een tweede taal spreken,” aldus het magazine. “Uit onderzoek in het onderwijs blijkt dat 97 procent van de Europese jongeren Engels als een bijkomende taal leren, tegenover scores van 34 procent voor de Franse taal en 23 procent voor het Duits.” “Daarna volgen Spaans, Russisch en Italiaans. In het lager onderwijs krijgt bovendien al 79 procent van de Europese jongeren Engelse les, terwijl het Frans slechts een score van 4 procent haalt. In sommige landen, zoals Denemarken, wordt het Engels al vanaf het eerste leerjaar onderwezen.” (mah)  

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20