Elektrische wagens drijven waarde zeldzame grondstoffen steeds verder op

De wereldwijde markt voor zeldzame aardmetalen zal tegen midden volgend decennium een waarde bereiken van 36,2 miljard dollar. Dat zal vooral kunnen worden toegeschreven aan de vraag bij de fabrikanten van batterijen voor elektrische wagens. Dat blijkt uit een rapport van consulent Adamas Intelligence.

Opgemerkt wordt dat de waarde van de sector sinds het begin van dit decennium elk jaar een verviervoudiging heeft gekend. Tot het midden van het volgende decennium moet volgens Adamas nog eens een vertienvoudiging worden verwacht.

Duurzame transitie

Vorig jaar werden wereldwijd voor een bedrag van 3.8 miljard dollar aan zeldzame grondstoffen – zoals neodymium-praseodymium (NdPr), dysprosium (DY) en terbium (Tb) – werd geconsumeerd voor de fabricage van magneten die bij de transitie naar een duurzame energiesector – onder meer in de motoren van elektrische wagens en windturbines – worden gebruikt.

“Tot het midden van volgend decennium zal de omvang van die consumptie een gemiddelde jaarlijkse groei van 19,1 procent laten optekenen”, voeren de onderzoekers aan. “Die groei zal vooral worden gedragen door de motoren voor elektrische wagens die tijdens die periode in waarde meer dan 50 procent van de volledige consumptie in de sector voor hun rekening zullen nemen. Daarna volgen de windturbines met een aandeel van 25 procent.”

Adamas verwacht dat de waarde van de consumptie van neodymium-praseodymium de volgende periode het sterkst zal stijgen. Daarbij zou tegen het midden van het volgende decennium met een elfvoud van het huidige bedrag rekening moeten worden gehouden.

Die groei wordt ondersteund door sterke toename van de vraag in alle toepassingen, de stijgende prijzen en het voortdurende streven naar grotere concentraties van zeldzame grondstoffen in hoogwaardige magneten.

Daarentegen zal volgens Adamas de consumptie van dysprosium en terbium wellicht in een iets trager tempo toenemen. Dat bedrag zou volgens de ramingen midden volgend decennium tussen een zevenvoud en negenvoud van de huidige waarde liggen.

Die tragere groei zou moeten worden verklaard door een schaarste in het aanbod van deze stoffen en technische innovaties die ervoor zouden zorgen dat bij de fabricage van magneten minder grote hoeveelheden dysprosium en terbium zouden moeten worden gebruikt.

Brede waaier toepassingen

Naast de toepassingen die verband houden met de energietransitie, zijn er volgens Adamas nog een aantal verwante toepassingen die eveneens zullen profiteren van de verschuiving naar elektrische mobiliteit en hernieuwbare energie.

“Elk elektrisch voertuig bevat een reeks micromotoren, sensoren en audiosystemen die in veel gevallen eveneens van dit type magneten gebruik”, werpen de onderzoekers op. “Dit moet het immers mogelijk maken om het totale gewicht van de wagen te verminderen, de actieradius te maximaliseren en de kosten van de batterijen te minimaliseren. Ook die toepassingen zullen de vraag naar zeldzame grondstoffen doen toenemen.”

Maar Adamas werpt op dat ook buiten buiten de mobiliteit en energievoorziening een stijgende vraag naar magneten en hun grondstoffen zal doen toenemen. “Fabrikanten en consumenten hechten immers in toenemende mate belang aan energie-efficiëntie, kostenbeheersing en de daarmee samenhangende beperking van emissies”, voeren de onderzoekers aan.

“Er zal dus ook een grotere vraag naar magneten kunnen worden opgemerkt bij onder meer motoren, pompen en compressoren die worden gebruikt in een brede waaier van toepassingen, variërend tussen industriële robots en lopende banden tot wasmachines, koelkasten, airconditioning of grasmaaiers op batterijen. Deze toepassingen zullen miljarden dollar toevoegen aan de vooruitzichten die voor de consumptie van zeldzame aardmetalen in het vooruitzicht worden gesteld.”