Elektriciteitsverbruik bitcoin is gewoon onhoudbaar

De grote populariteit van de bitcoin heeft een opmerkelijk ecologisch neveneffect. De creatie van virtuele munten eist immers gigantische hoeveelheden elektriciteit. Die praktijk dreigt een belangrijke hinderpaal te worden voor de inspanningen die worden gedaan om de klimaatverandering te beperken.

Dat zegt klimaatspecialist Eric Holthaus, die gewag maakt van een elektriciteitsverbruik van ongeveer 31 terawattuur per jaar. Er zijn wereldwijd minstens honderdvijftig landen die minder energie verbruiken dan de ontginning van de cryptomunt. Bovendien neemt die consumptie nog elke dag toe. Op die manier wordt de bitcoin-activiteit volgens Holthaus snel onhoudbaar. “De opkomst van de bitcoin valt samen met een opmerkelijke mijlpaal in de geschiedenis”, benadrukt Eric Holthaus. “Er wordt wanhopig bekeken op welke manier de opwarming van de aarde kan worden afgeremd. Elke actie moet daarbij worden geëvalueerd op basis van zijn impact op het klimaat. De bitcoin komt bij dat onderzoek echter steeds meer in problemen.” “De grote populariteit van de cryptomunten heeft een exponentiële vraag naar computerkracht gecreëerd. Om een bitcoin te creëren moet steeds meer computerkracht worden ingezet. Die maatregel moet de muntvoorraad onder controle houden, maar dat principe vergt een toenemende consumptie van energie.”

Oplaadstation

“Momenteel moet voor de productie van één bitcoin energie worden ingezet die in de Verenigde Staten gedurende één dag negen woningen van elektriciteit zou kunnen voorzien”, aldus nog Holthaus. “De gecombineerde computerkracht van het volledige bitcoin-netwerk is al bijna honderdduizend keer groter dan de gezamenlijke capaciteit van de vijfhonderd snelste supercomputers ter wereld. Elke dag wordt de capaciteitsbehoefte van de sector met ongeveer 450 gigawattuur – het gemiddelde jaarverbruik van een land zoals Haïti – uitgebreid.” Overal in de wereld neemt de bitcoin volgens Holthaus energie in beslag die voor andere activiteiten zou kunnen worden ingezet. “In Venezuela, waar hyperinflatie en elektriciteitssubsidies de bitcoin-ontginning hebben gestimuleerd, heeft de virtuele munt al tot blackouts geleid”, zegt hij. Een eigenaar van een Tesla zou zelfs hebben geprobeerd om vanuit zijn auto een mining-operatie op te zetten. Hij wou daarbij gebruik hebben willen maken van de gratis elektriciteit van een publiek oplaadstation. Met het huidige groeitempo zal de vraag van bitcoin-operaties het beschikbare elektriciteitsaanbod snel overstijgen. Daardoor zal een bijkomende productie van energie moeten worden gevonden. “Dat zal zich onder meer vertalen in een grotere inzet van vervuilende bronnen”, waarschuwt Holthaus. Tegen juli volgend jaar zal het bitcoin-netwerk volgens hem meer energie vergen dan het huidige verbruik van de Verenigde Staten. “Over twee jaar zullen de virtuele munten meer energie nodig hebben dan de rest van de wereld”, zegt de klimaatspecialist. “Een dergelijke situatie is niet langer houdbaar.” Er worden volgens Holthaus wel inspanningen geleverd om de bitcoin-activiteit te herstructureren, zodat op termijn het verbruik zou kunnen worden teruggebracht. Maar net zoals bij andere technologische innovaties is gebleken, zullen die verbeteringen volgens hem wellicht nog meer nieuwe kandidaat-miners aantrekken. (mah)