Dat het eiland zo goed als vernietigd werd, is niet Puerto Rico’s enige probleem

Puerto Rico is door de orkaan Maria bijzonder zwaar getroffen. De verwoestingen verergeren nog de moeilijke situatie waarin het eiland al geruime tijd verkeert.

Puerto Rico worstelt immers al langere tijd met grote economische moeilijkheden. Er wordt dan ook getwijfeld of het eiland op eigen kracht in staat zal zijn de gevolgen van de ramp op te vangen. Onder meer wordt gewezen op de zware schade aan het elektriciteitsnet, dat niet gemakkelijk zal kunnen worden hersteld. Bovendien dreigt door een gebrek aan zuiver water ook een gezondheidscrisis. Het is echter de vraag in welke mate het eiland zal kunnen rekenen op de hulp van het Amerikaanse moederland. Puerto Rico werd het voorbije decennium nagenoeg constant met een economische recessie geconfronteerd. Alleen vijf jaar geleden kon eenmalig van een status-quo worden gewag gemaakt.

Armoede

Verwacht wordt dat de economie van het eiland zal terugvallen tot het niveau van het begin van de eeuw, terwijl de totale Amerikaanse economie tegelijkertijd met 35 procent is gegroeid. Puerto Rico mist echter een zelfvoorzienende economie. Er was dan ook een zware terugslag toen de Amerikaanse overheid elf jaar geleden besliste aan bedrijven op Puerto Rico geen fiscale kortingen meer toe te staan. Op dat ogenblik werd het eiland in een recessie gedompeld.  

https://www.theatlas.com/javascripts/atlas.js Tegelijkertijd moet ook rekening gehouden met een drastische daling van de bevolking. Het voorbije jaar telde het eiland nog 3,4 miljoen inwoners. Dat betekende een daling met meer dan 10 procent tegenover dertien jaar geleden, toen een piek van 3,8 miljoen residenten werd opgetekend. Midden volgend decennium zal Puerto Rico volgens ramingen minder dan drie miljoen inwoners tellen.

https://www.theatlas.com/javascripts/atlas.js De lokale bevolking wordt geconfronteerd met een laag gemiddeld inkomen, maar toch worden er uitzonderlijke hoge levenskosten geregistreerd. Meer dan 40 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Dat is onder meer het gevolg van een dure invoer, waarbij verplicht op Amerikaanse schepen met een Amerikaanse bemanning beroep moet worden gedaan.

https://www.theatlas.com/javascripts/atlas.js Het land wordt ook geconfronteerd met een werkloosheid van 10 procent, tegenover 4,4 procent in de Verenigde Staten. Het voorbije decennium is de omvang van de lokale arbeidsmarkt met 20 procent ingekrompen. Het grootste probleem is echter wellicht de zware schuldenlast van meer dan 120 miljard dollar die het eiland draagt. In mei dit jaar moest Puerto Rico dan ook een soort gerechtelijk akkoord aanvragen. Een echt uitzicht op een oplossing is er echter niet, tenzij de Amerikaanse overheid tussenkomt. Het is echter de vraag of Puerto Rico tot de echte prioriteiten van Donald Trump behoort. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20