Een op de vijf Belgen kan zich geen weekje vakantie veroorloven

Ruim een op de vijf Belgen (16 jaar en ouder) zegt niet genoeg geld te hebben om zich een week vakantie te permitteren. Dat blijkt uit een bevraging door statistiekenbureau Statbel.

In het nieuws: de eerste resultaten van de enquête naar inkomens en levensomstandigheden in 2023, op basis van de input van 6.400 gezinnen. Elk huishoudlid van 16 jaar en ouder werd individueel bevraagd.

De cijfers: Ongeveer een op vijf Belgen had in 2023 geen budget om een vakantie van een week te bekostigen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (36,4 procent) en het Waals Gewest (31,5 procent) gaat het over ongeveer een derde van de bevolking, in het Vlaams Gewest over 13,5 procent.

Meer details:

  • Bevolkingsgroepen die hier in het bijzonder mee kampen zijn werklozen, huurders, leden van eenoudergezinnen en laaggeschoolden, zegt Statbel.
  • Het statistiekenbureau peilde ook naar de capaciteit om 1.300 euro op tafel te leggen voor een onverwachte uitgave en kwam tot gelijkaardige conclusies. Voor zowat 21,5 procent ondervraagden is zo’n nooduitgave een groot probleem, wat bevestigt dat ongeveer een op de vijf Belgen over erg beperkte financiële buffers beschikt.
Meer