ECB: “Banken die zichzelf als bijzonder milieuvriendelijk profileren, zijn de meest vervuilende”

Banken die uitvoerig rapporteren over milieukwesties, verstrekken gemiddeld vier procent meer leningen aan de zogenaamde ‘bruine industrie’ dan andere banken. Dat blijkt uit onderzoek van de Europese Centrale Bank.

In het nieuws. Vier economen van de Europese Centrale Bank, Mariassunta Giannetti, Martina Jasova, Maria Loumioti en Caterina Mendicino, hebben honderden verklaringen van Europese banken onderzocht.

  • Het onderzoek bekeek de milieu-informatie van de 101 systeemrelevante bankgroepen in de eurozone, 1.397 investeerdersrapporten en berichten van websites van banken voor de jaren 2014 tot 2020.
  • De onderzoekers stellen vast dat de milieu-informatie van banken in de aangegeven periode met ongeveer 27% toeneemt. Dit is in lijn met de toenemende aandacht voor klimaatonderwerpen.
  • Deze verklaringen gingen over duurzaamheidsinformatie en werden vergeleken met hun werkelijke kredietverstrekking.

4% meer leningen aan ‘bruine industrie’

Zoom in. De bevindingen zijn opvallend.

  • Hoewel banken steeds vaker verslag doen van hun milieu-inspanningen en de nadruk leggen op klimaatdoelstellingen, is er een aanzienlijk verschil met hun werkelijke kredietbeleid.
  • Het onderzoek toont aan dat banken die uitvoerig rapporteren over milieukwesties, gemiddeld vier procent meer leningen verstrekken aan de zogenaamde ‘bruine industrie’ dan andere banken.
  • Met andere woorden, de banken die zichzelf op hun websites als bijzonder milieuvriendelijk en schoon profileren, zijn in feite de meest vervuilende.

Kijk naar wat we zeggen, niet aar wat we doen

Zoom out. De studie wijst erop dat er een verschil is tussen wat banken melden over milieu en hun daadwerkelijke leningsbeleid, omdat ze terughoudend zijn om hun bestaande kredietrelaties met klanten met een hoge CO2-uitstoot te verstoren.

  • Wanneer klanten in de zogenaamde ‘bruine industrieën’ niet winstgevend zijn en geen andere financieringsmogelijkheden hebben, kiezen banken er vaak voor om hun leningen te verlengen.
  • Zo houden ze de bedrijven draaiende en voorkomen ze verliezen op hun balans.
  • Banken die veel rapporteren over milieuactiviteiten lenen inderdaad niet alleen aan ‘bruine’ klanten waarmee ze een exclusieve band hebben, maar ook aan klanten met beperkte financieringsopties.
  • Deze klanten zouden in problemen komen als de bankrelatie zou stoppen. Waarschijnlijk missen deze klanten ook de capaciteit om over te stappen op groenere technologieën, zowel operationeel als financieel.
Meer