E-scooters doen opnames op spoeddiensten sterk oplopen

Ongevallen met elektrische scooters kunnen tot een brede waaier aan verwondingen aanleiding geven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf in Duitsland, gebaseerd op een analyse van de verwondingen die 268 patiënten bij ongevallen met e-scooters hebben opgelopen.

“In Hamburg worden al ruim drie jaar op grote schaal elektrische scooters verhuurd”, beklemtonen de onderzoekers. “Sindsdien werd op de dienst intensieve zorgen een sterke toename opgetekend van het aantal patiënten dat bij ongevallen met elektrische scooters betrokken bleek te zijn geweest.

Ook voetgangers

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de betrokken groep patiënten voor 57 procent uit mannen bestond en een mediane leeftijd had 30,3 jaar. De slachtoffers waren vooral bestuurders van de e-scooters (94 procent).

De resterende groep waren weggebruikers die op een andere manier bij  het ongeval waren betrokken. In de meeste gevallen ging het daarbij over fietsers die in botsing met een e-scooter waren gekomen. Maar er is ook sprake van een groep oudere voetgangers die over geparkeerde e-scooters bleken te zijn gestruikeld. De mediane leeftijd van deze laatste groep bedroeg 61,2 jaar.

Bij de bestuurders van de e-scooters bleek 58 procent bij een ongeval een klap op het hoofd of gezicht te hebben gekregen. Bij de bovenste ledematen werden vaker breuken en ontwrichtingen geconstateerd. De onderzoekers merkten nog op dat in 33 procent van de ongevallen een intoxicatie met alcohol was gebleken.

In deze laatste groep was 84 procent op zijn hoofd of gezicht gevallen. Dit resulteerde in een groot aantal verwondingen en breuken aan de kaken en het aangezicht. Daarbij moest ook vaker rekening worden gehouden met traumatische hersenletsels. Het rapport geeft verder nog aan dat 1 procent van de slachtoffers een helm droeg.

Zorgvuldig parkeren

De onderzoekers merken op dat verwondingen bij derde partijen, zoals ouderen die over elektrische scooters struikelen, mogelijk kunnen worden voorkomen door de rijwielen zorgvuldig te parkeren of aangewezen parkeerplaatsen te gebruiken.

Verder wordt aangevoerd dat alcoholgebruik een risicofactor voor zwaardere verwondingen – vooral aan het hoofd en het gelaat – blijkt te zijn. “Daarom is de handhaving van de wetgeving inzake het rijden onder invloed vook oor e-scooters een vereiste”, werpen de onderzoekers op.

“Bovendien moet ook het gebruik van een helm worden aanbevolen. Deze maatregelen zouden de veiligheid van e-scooters kunnen vergroten en hun acceptatie als een waardevol middel voor het stedelijk vervoer kunnen vergroten.”