Scheiden, huwen en een huis kopen kan in dit land niet via internet. Al de rest wel

In Estland kunnen slechts 3 administratieve formaliteiten niet via internet worden vervuld: huwen, scheiden en een huis kopen. Met deze al dan niet overdreven slogan probeert de Estse regering de wereld ervan te overtuigen dat een van de minst bevolkte landen van de EU (1,3 miljoen mensen) het meest vooruitstrevende is op digitaal gebied.

Estland is een levend laboratorium van de digitale overheid. Het is opmerkelijk dat een bescheiden Europees land het wereldwijde speerpunt van de digitale overheid is geworden, maar een aantal specifieke karakteristieken hebben die nationale elektronische revolutie mogelijk gemaakt. Lokale machthebbers verwijzen naar de kleine omvang van het land en de korte moderne geschiedenis en relatieve isolatie van Estland, die de kans zou hebben geboden ongestoord de digitale toekomst te plannen.

e-Residentie

Deze Baltische staat heeft de elektronische revolutie omarmd en probeert daar nu munt uit te slaan. Het project waarmee dat moet gebeuren heet ‘e-Residentie’ en wil eender welke wereldburger een identiteit bezorgen die online kan worden aangevraagd indien aan de vereisten wordt voldaan.

Zo’n 21.000 ondernemers hebben zich dankzij de e-Residentie al – weliswaar virtueel – in het land gevestigd. Sinds 2014 deelt het land identiteitskaarten uit die de houder ervan toelaat vrij in Estland te bewegen en te handelen. Het aanbod spijst – a rato van 100 euro per stuk – niet enkel de  Estse staatskas, ook de zakenwereld vaart er goed bij.

Een klein deel van de mensen die de e-residence aanvragen doet dat om in het land een onderneming op te starten. Volgens de lokale overheid zou het ondertussen om 1.600 mensen gaan. Het gros zijn consultants, informatici, internetbedrijven en andere zakenlui, die vanuit Tallinn een activiteit ontwikkelen die ze vanuit eender welke andere plek ter wereld zouden kunnen uitoefenen.

Omdat ze het van hier uit doen, genieten ze een reeks voordelen. Zo zijn de belastingen er een pak lager dan in andere landen van de communautaire club. Hun aanwezigheid biedt niet alleen een fiscale meerwaarde, maar creëert voor Estland ook extra werk voor banken, juristen en andere toeleveranciers.

[media-credit name=”CC0 via Pixabay” link=”https://pixabay.com/en/tallinn-city-houses-estonia-522713/” align=”aligncenter” width=”1024″][/media-credit]

EU wil geen fiscaliteit à la carte

Het Estse offensief om bedrijven en ondernemers aan te trekken doet zich nochtans voor op een moment dat de EU de fiscaliteit à la carte tracht te ontmoedigen. De agressieve belastingontwijkingstrategie die vele multinationals in een paar landen van de EU kunnen ontwikkelen heeft de Europese Commissie er toe gebracht het fenomeen te willen bestrijden. Een piste bestaat er in die bedrijven op hun omzet, eerder dan op hun winst te belasten, en dat in het land waar die omzet wordt gegenereerd, in plaats van in de plek waar het bedrijf zijn maatschappelijke zetel heeft.