Omzet Duvel Moortgat boekt nieuw record

Brouwerij Duvel Moortgat uit Moortgat heeft het voorbije boekjaar een omzet gerealiseerd van 401,4 miljoen euro. Dat betekende een stijging met ruim 27 procent tegenover het jaar voordien.

De toename wordt toegeschreven aan een sterke organische groei en de impact van de eerdere overnames van de bouwerijen ’t IJ in Amsterdam en Firestone Walker in Californië. De bedrijfswinst steeg van 97 miljoen euro naar 118,6 miljoen euro. De verschillende bieren van de groep Duvel Moortgat realiseerden het voorbije jaar een gezamenlijk productievolume van 1,8 miljoen hectoliter. Verder werd nog opgemerkt dat het voorbije jaar in de verschillende brouwerijen in totaal een bedrag van 60 miljoen werd geïnvesteerd.

Toekomst

Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Breendonkse groep dat de brouwerij een omzet van meer dan 400 miljoen euro kon laten optekenen. De Verenigde Staten waren met een volume van 0,7 miljoen hectoliter het voorbije jaar de grootste afzetmarkt van Duvel Moortgat, gevolgd door België met een volume van 0,5 miljoen hectoliter. “Duvel Moortgat groeit jaar na jaar,” aldus de brouwerij. Bovendien wordt opgemerkt dat er van een financieel gezonde groei gewag kan worden gemaakt, waarbij ook het voorbije jaar een toename van de omzet en winst konden worden opgemerkt. De cijfers tonen volgens Duvel Moortgat bovendien dat het bedrijf in de verdere toekomst blijft investeren.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20