Duitse schuldenklok draait nu in omgekeerde richting

Het Duitse streven naar fiscale discipline heeft zopas een symbolische mijlpaal laten registreren. Voor de eerste keer in meer dan twee decennia heeft Duitsland immers kunnen aankondigen dat zijn Schuldenuhr achteruit loopt.

Dat heeft Tobias Buck, correspondent van de Britse zakenkrant Financial Times in Berlijn, gemeld. De Duitse openbare schulden blijken momenteel met 78 euro per seconde in te krimpen. Negen jaar geleden, in de nasleep van de financiële crisis, moest nog een recordtoename met meer dan 4.400 euro per seconde worden gemeld. Er ligt volgens de initiatiefnemers van de Schuldenuhr echter nog veel werk voor de boeg. De Schuldenuhr wordt onderhouden door de Duitse Bund der Steuerzahler Deutschland (BdSt), de belangengroep van Duitse belastingbetalers. De schuldenklok kan ook gelezen worden aan de gevel van het hoofdkantoor van de organisatie in Berlin. “Tot begin dit jaar vormde de Schuldenuhr met rode cijfers een herinnering van de verslechterende Duitse fiscale situatie,” beklemtoont Buck. “De schuldenklok werd in het midden van de jaren negentig van de voorbije eeuw geïnstalleerd.” “Op dat ogenblik werd in Duitsland per hoofd van de bevolking een schuldenlast van 12.830 euro opgetekend. Momenteel is dat bedrag opgelopen tot 23.827 euro.” “Duitsland heeft de voorbije periode zijn openbare financiën stelselmatig kunnen verbeteren,” betoogt de Financial Times. “De voorbije vier jaar kon de regering van de Duitse bondskanselier Angela Merkel telkens een budget in evenwicht presenteren.” “Dankzij een sterke nationale economie zal ook de volgende vier jaar wellicht nog op een budgetsurplus van ongeveer 30 miljard euro kunnen worden gerekend. Die ommekeer kan ook op de Schuldenuhr worden afgelezen.”

Achthonderd jaar

Reiner Holznagel, voorzitter van de Duitse belastingbetalersbond, erkent dat het land budgettair op de goede weg is. Hij waarschuwt tegelijkertijd dat de Duitse politieke leiders nog verder moeten gaan. “Al deze positieve berichten laten de Duitse burger geloven dat het land budgettair alles op orde heeft,” oppert Holznagel. “Dat is echter helemaal niet geval.” “Duitsland voldoet zelfs nog niet aan de criteria van het Verdrag van Maastricht. Daarin staat immers dat de openbare schuld niet hoger mag liggen dan 60 procent van de economische productie.” Tobias Buck wijst er bovendien op dat Duitsland momenteel een schuldenlast van 1.973 miljard euro draagt. Aan het huidige tempo zou de schuldenklok volgens hem dan ook ongeveer achthonderd jaar nodig hebben om opnieuw op nul te komen. Opmerkelijk is dat Reiner Holznagel, nochtans de spreekbuis van de Duitse belastingbetaler, benadrukt dat de verbeterde budgettaire situatie niet uitsluitend voor een belastingverlaging mag worden gebruikt. “Er moeten nog verdere maatregelen worden genomen om de schuldenlast verder te verminderen, terwijl de extra ruimte tevens moet worden gebruikt voor bijkomende investeringen,” aldus Holznagel. “We hebben nood aan een budget dat de staatsschuld verder op een ordelijke en actieve manier kan afbouwen.” “Tevens moet worden gegarandeerd dat ook de deelstaten niet alleen een evenwichtig budget hebben, maar bovendien hun schulden daadwerkelijk afbouwen.” (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20