Duitsland ontwikkelt klimaatneutrale kerosine

Een Duitse publiek-private samenwerking werkt aan een moderne versie van een synthetische vliegtuigbrandstof die oorspronkelijk gemaakt werd voor Adolf Hitlers Luftwaffe.

Duitse wetenschappers en zakelijke leiders slaan de handen in elkaar om een koolstofneutrale versie kerosine te maken, de brandstof die vliegtuigen aandrijft.

De technologie erachter is gebaseerd op chemische reacties die in 1925 in Duitsland zijn ontwikkeld. Maar in plaats van steenkool en andere fossiele brandstoffen om te zetten, zoals de nazi’s deden tijdens WOII, heeft groene kerosine water als grondstof. Bovendien haalt het zelfs koolstofdioxide uit de lucht tijdens het productieproces.

Voor dat proces is een enorme hoeveelheid elektriciteit nodig, opgewekt uit hernieuwbare bronnen om de brandstof CO2-neutraal te houden. Water wordt gesplitst in zuurstof en waterstof, waar dan koolstof aan toegevoegd wordt.

Het onderzoeksproject gaat door op de Universiteit van Bremen, via een publiek-private samenwerking. De unief staat bekend voor dat academisch model, dat het ‘Bremense Model’ genoemd wordt. De uitvinding van de MP3 was het resultaat van zo’n onderzoeksstrategie.

Nu schakelt Duitsland het ‘Bremense model’ in om groene brandstoffen te ontwikkelen voor sectoren zoals de luchtvaart en centrale verwarmingsinstallaties. Momenteel zijn die nog sterk afhankelijk van de invoer van aardolie.

De groene kerosine geeft bij verbranding koolstof vrij, maar toch is het proces neutraal omdat het broeikasgas uit de lucht recycleert. Bovendien moeten er niet meer fossiele brandstoffen uit de grond moeten worden gehaald.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20