Duitse bedrijven worden betaald om elektriciteit te verbruiken

In Duitsland zijn energieconsumenten dit jaar al meer dan honderd keer voor hun energieverbruik betaald. Reden is de overproductie van goedkope hernieuwbare energie.

Duitsland heeft de voorbije twee decennia immers 200 miljard dollar geïnvesteerd om milieuvriendelijke energiebronnen te promoten. Wanneer een grote productie duurzame elektriciteit wordt opgetekend, kan door de regel van vraag en aanbod op de Europese energiebeurs Epex Spot een prijsdaling worden genoteerd. Verscheidene Europese landen kunnen in dergelijke situatie met negatieve energietarieven worden geconfronteerd. Het fenomeen wordt in Duitsland echter het meest frequent opgetekend. De negatieve energietarieven worden vooral opgemerkt wanneer een grote productie gepaard gaat met een bescheiden vraag. Dat is vaak het geval tijdens de weekends, wanneer het verbruik van bedrijven en kantoren wegvalt. Indien die periodes gepaard gaan met een grote productie aan windenergie of zonnekracht, kan de sector met een groot onevenwicht worden geconfronteerd. Dat geldt vooral tijdens dagen met zachte temperaturen, wanneer ook de huishoudens minder nood aan verwarming hebben. Soms kan Duitsland het overschot op zijn energiemarkt wel uitvoeren naar de buurlanden, maar dat is niet altijd het geval.

Batterijen

Het is niet altijd eenvoudig om een evenwicht tussen vraag en aanbod te garanderen. Vooral de productie van windkracht is bijzonder gevoelig voor veranderingen in de weerpatronen. Traditionele energiebronnen, zoals steenkoolcentrales en kernreactoren, kunnen hun activiteitsniveau anderzijds niet altijd gemakkelijk voldoende terugschroeven wanneer overproductie dreigt. In dergelijke omstandigheden kunnen grote verbruikers meer dan 50 euro per afgenomen megawattuur ontvangen. In oktober kon zelfs een vergoeding van 83 euro per megawatt worden opgetekend nadat op de energiebeurs gedurende meer dan dertig uur negatieve prijzen waren opgetekend. Opslag van overtollige energie in batterijen zou een oplossing kunnen betekenen, maar de technologie is nog niet voldoende ontwikkeld om alle overproductie te kunnen opvangen. “De meeste traditionele netwerken zijn ontwikkeld om de leveringen aan de vraag aan te passen,” zegt Tobias Kurth, managing directeur van consulent Energy Brainpool. “De nieuwe technologieën zijn echter niet afgestemd op de behoefte, maar leveren volgens de weersomstandigheden.” Die omschakeling vormt volgens Kurth één van de cruciale pijlers van de transitie van de energiemarkt naar hernieuwbare productie. Op dit ogenblik kan het probleem alleen worden aangepakt door consumenten te stimuleren hun verbruik op de productie af te stemmen. De productiekost vertegenwoordigt echter slechts één vijfde van de totale elektriciteitsfactuur die de Duitse consument ontvangt. Het saldo bestaat uit belastingen, bijdragen voor hernieuwbare energieën en vergoedingen voor het gebruik van het net. De Duitse gezinnen moeten dan ook niet rekenen op een vergoeding van de elektriciteitsleverancier. Wel zal bij een hoge productie een korting op de normale factuur kunnen worden geregistreerd. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20