Duitse autosnelwegen tellen meer dan vijfhonderd werven

Files op de autosnelwegen in Duitsland zijn geen zeldzaamheid. Vooral tijdens de vakantieperiodes moeten zware opstoppingen worden gevreesd. Door de grote werkzaamheden die op het netwerk de volgende jaren nog zijn gepland, moet de volgende jaren ook niet op een duidelijke verbetering worden gehoopt.

Dat zegt Stephan Krenz, directeur van Autobahn, de beheerder van de Duitse autosnelwegen. Volgens Krenz nadert het Duitse netwerk van autosnelwegen de grenzen van zijn capaciteit.

Grenzen capaciteit bereikt

“Momenteel zijn op de Duitse snelwegen al 522 werven waar gedurende een langere tijd wordt gewerkt”, verduidelijkte Krenz. “Die werkzaamheden leggen het autoverkeer herhaaldelijk lam. Er moet echter niet worden gehoopt dat die situatie de volgende jaren minder erg zal worden. De Duitse autobestuurders zullen ook nog in de toekomst met honderden werven op de autostrades rekening moeten houden.”

“Er is in het verleden in het onderhoud van de infrastructuur te weinig geïnvesteerd”, beklemtoont Stephan Krenz. “Het snelwegennet zit op veel plaatsen aan de grens van zijn capaciteit. Tot 9 procent van het Duitse snelwegennet is door die werken getroffen. Het verkeer kan die druk niet meer aan. Maar door de achterstand bij de saneringprojecten zal dat probleem in de nabije toekomst niet afnemen.”

Autobahn heeft de verantwoordelijkheid over ongeveer 13.000 kilometer autosnelwegen. Vorig jaar investeerde Duitsland in het netwerk een recordbedrag van 5,4 miljard euro. Dat betekende een stijging met ongeveer 0,5 miljard euro tegenover het jaar voordien.

Planning werken versnellen

“Er is vorig jaar dus aanzienlijk meer gebouwd dan voorheen”, benadrukte Krenz daarbij. “In principe heeft Duitsland een goed functionerend autosnelwegennet. Het netwerk neemt de grootste last van het verkeer in het land op zich. De snelwegen vormen de ruggengraat van de Duitse vervoersinfrastructuur.”

Om het probleem op te lossen, moet de overheid volgens Krenz de planning van de bouwprojecten versnellen. Hij merkt daarbij op dat vele werken door tegenstand of administratieve beslommeringen grote achterstand oplopen.

“Op diverse locaties moeten onder meer garanties voor de biodiversiteit worden gegeven vooraleer een bouwaanvraag kan worden ingediend”, voert hij aan. “Elders worden strenge eisen op het gebied van bescherming tegen geluidsoverlast en mogelijk brandgevaar naar voor geschoven.”