Duits leger bereidt zich voor op val van de EU

Het Duitse leger houdt voor de volgende kwarteeuw onder meer rekening met een aantal scenario’s waarbij de Europese Unie verder kan afbrokkelen. Dat zegt het Duitse magazine Der Spiegel, dat zegt een dossier terzake te hebben kunnen inkijken.

Het rapport waarschuwt daarbij dat de bevolking zich in toenemende mate met etnische, regionale of religieuze groepen zou kunnen identificeren. Dat kan volgens het rapport een gevaar betekenen voor de Europese samenhorigheid, maar ook voor de nationale samenlevingen. Het rapport werd opgesteld op instructies van Katrin Suder, Duits staatssecretaris voor landsverdediging. “In het dossier werd rekening gehouden met zes mogelijke toekomstvisies,” aldus Der Spiegel. “Twee scenario’s vertonen een optimistische blik op de toekomst van de Europese Unie. In de optimale optie kent de Europese Unie als blok een sterke bloeiperiode, met een grotere culturele en politieke impact.”

Desintegratie

Een alternatief is een positieve ontwikkeling van een aantal grote regio’s binnen de Europese Unie. Een derde mogelijkheid schetst een status-quo met een sterke economie en goede internationale relaties. De andere scenario’s citeren echter een toenemend nationalisme, een grotere tegenstelling tussen oosterse en westerse regio’s en een volledige desintegratie. In dat meest pessimistische scenario wordt ermee rekening mee houden dat meerdere lidstaten het voorbeeld van Groot-Brittannië volgen en zich van de Europese Unie losscheuren. Er wordt aan toegevoegd dat in deze situatie ook elke verdere uitbreiding van de Europese Unie is opgegeven. In die omstandigheden moet volgens het rapport tevens worden gevreesd dat Europa zijn wereldwijde concurrentiekracht grotendeels zal hebben moeten prijsgeven. Er wordt aan toegevoegd dat de wanorde en chaos van een wereld in conflict in dat geval ook belangrijke consequenties heeft voor de veiligheid van Europa en Duitsland. De opdracht voor de studie werd volgens Der Spiegel gegeven na het agressieve optreden van Rusland in het oosten van Oekraïne en een aantal andere signalen van mogelijke internationale problemen. Het huidige rapport zou bovendien gevolgd worden door een gedetailleerde militaire planning voor elk scenario dat werd voorzien. Der Spiegel merkt nog op dat het rapport werd opgesteld vooraleer Donald Trump tot Amerikaans president werd verkozen en daarmee de verhouding tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie veel gecompliceerder heeft gemaakt. (mah)