Dronken mensen komen in 4 soorten. Welk type bent u?

Niet elke persoonlijkheid reageert op dezelfde manier op dronkenschap. Dat wordt bevestigd door onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri, op basis van een enquête bij hechte vrienden van bijna tweehonderd studenten. Uit de gesprekken bleek dat in het algemeen vier verschillende dronken persoonlijkheden kunnen worden geregistreerd.

Dronkenschap kan in de fundamentele persoonlijkheidskenmerken – extraversie, mildheid, intellectuele autonomie, ordelijkheid en emotionele stabiliteit – belangrijke wijzigingen veroorzaken.

Volgens de wetenschappers kunnen die verschillende persoonlijkheden worden gecatalogeerd volgens types die overeenkomen met de personages van Ernest Hemingway, Mary Poppins, Mr. Hyde en de Nutty Professor.

Een dronkenschap die kenmerken van schrijver Ernest Hemingway vertoont, kan bijzonder veel alcohol consumeren zonder veel uiterlijke tekenen te tonen. Ordelijkheid en intellectuele autonomie blijken bij deze types minder snel aangetast te worden.

Het type Mary Poppins, dat in nuchtere toestand bijzonder aangenaam gezelschap is, verlies bij dronkenschap vooral de ordelijkheid en autonome intellect, maar wordt onder invloed van alcohol wel extraverter dan de andere types.

Terwijl de twee vorige types weinig problemen veroorzaken, is er bij de persoonlijkheid van Mr. Hyde wel sprake van een negatieve verandering.

Bij deze persoonlijkheid wordt er vooral een verlies aan intellect en ordelijkheid geregistreerd, waaruit vaak een onverantwoord, onverstandig en vijandig gedrag kan vloeien. Deze groep loopt ook het grootste kans op dreigende black-outs of arrestaties wegens openbare dronkenschap.

Bij de Nutty Professor is er tenslotte een opmerkelijke transformatie van een introverte naar een extroverte persoonlijkheid, maar deze groep blijft zich volgens de onderzoekers wel steeds goed bewust van zijn gedrag.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20