Zijn drijvende huizen de oplossing voor stijgende zeeën?

De wijk IJburg in Amsterdam kan mogelijk een leidraad worden voor landen die de grootste slachtoffers dreigen te worden van het stijgende waterpeil.
Daarbij wordt vooral interesse getoond voor het gebied Waterbuurt West, waar honderdtwintig drijvende woningen werden gebouwd om een antwoord te bieden op het woningtekort in de Nederlandse hoofdstad, zonder de Amsterdammers te dwingen ver buiten het stadscentrum te gaan wonen.

Amsterdam kent al lang het fenomeen van de woonboten, maar met de drijvende panden in de Waterbuurt West wordt wonen op het water op een heel andere manier belicht.

IJburg is een bijzonder woongebied. De wijk bestaat immers uit vier artificiële eilanden die in een oud gedeelte van de Amsterdamse haven werden gebouwd en met bruggen aan elkaar werden verbonden. Inmiddels heeft IJburg, dat vijftien jaar geleden zijn eerste gezinnen ontving, een populatie van ongeveer 21.000 personen.`

Nederland heeft een lange traditie in de verovering van land op het water, maar dat is volgens Koen Olthuis, oprichter van het architectenbureau Waterstudio, wellicht een verkeerde optie geweest. Het zou volgens Olthuis immers beter zijn geweest om drijvende woningen en wijken te creëren.

Duurzaamheid

De drijvende woningen van Waterbuurt West vertonen veel gelijkenissen met de traditionele huizen. Alleen werden fundamenten vervangen door betonnen bodems, die als tegengewicht worden gebruikt. Ook zijn de panden verankerd, zodat vermeden wordt dat de woningen naar zee zouden afdrijven.

Olthuis merkt op dat deze drijvende woningen niet alleen veiliger en goedkoper zijn, maar ook op een grotere duurzaamheid prat kunnen gaan. De architect voert aan dat de woningen immers gemakkelijker aan nieuwe behoeften kunnen worden aangepast of zelfs naar een compleet nieuwe locatie kunnen worden versleept.

Er wordt aan toegevoegd dat de drijvende woningen in talloze steden over de hele wereld zouden kunnen worden gebruikt. Het concept kan immers worden gehanteerd als een vorm van stadsinbreiding, zodat belet kan worden dat de agglomeratie steeds meer omliggend gebied zou opeisen.

Tegelijkertijd kan de drijvende woning een antwoord bieden op de dreiging van de stijgende waterspiegel die met de klimaatverandering zou gepaard gaan. Talloze grote wereldsteden worden met die uitdaging geconfronteerd en zouden met de inplanting van drijvende wijken al gedeeltelijk een antwoord op de problematiek kunnen bieden. (mah)

© Shutterstock
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20