Doorgeven informatie aan derde partij is voor consument stap te ver

Consumenten zien belangrijke voordelen in gepersonaliseerde online diensten, maar blijven zich zorgen maken over de bescherming van hun privacy. Dat is de conclusie van een onderzoek van het technologiebedrijf Adobe en consulent Edelman Berland bij ruim tienduizend consumenten en marketeers in acht landen. De onderzoekers stelden vast dat 33 procent van de ondervraagden een meerwaarde zien in gepersonaliseerde online diensten, zoals het aanpassen van het online aanbod aan individuele voorkeuren, maar anderzijds blijkt 84 procent aan te geven dat er teveel technologieën actief zijn om het gedrag van de consument op te volgen en te analyseren.

Uit het onderzoek blijkt dat de consumenten daarbij vooral een lijn trekken wanneer de verzamelde informatie met derde partijen wordt gedeeld. Op dat ogenblik wordt volgens 74 procent van de ondervraagden de grens tussen een geoptimaliseerde dienstverlening en een inbreuk van de privacy overschreden. Volgens 62 procent van de respondenten wordt die scheidingslijn ook doorbroken wanneer gevraagd wordt naar identificatiegegevens over bankrekeningen. Daarnaast zegt 51 procent niet te kunnen aanvaarden dat een bepaalde reclame hen doorheen verschillende websites volgt. Ook zegt 48 procent niet te kunnen tolereren dat een website op de hoogte is van hun geografische locatie.

De onderzoekers merken verder op dat 68 procent van de respondenten toegeeft zich ongemakkelijk te voelen wanneer bedrijven reclames versturen op basis van het online gedrag van de consumenten. In het algemeen zegt 77 procent van de ondervraagden het gevoel te hebben de controle over zijn privacy kwijtgeraakt te zijn. Uit het onderzoek bleek nog dat Amerikaanse consumenten sneller het gevoel hebben dat de grens tussen gebruiksvriendelijkheid en een schending van de privacy wordt overschreden dan hun collega’s in de andere landen. De onderzoekers stelden verder vast dat een groot gedeelte van het publiek nog niet vertrouwd is met het idee van big data. (MH)

Meer