Dode Zee droogt stilaan uit

Het gebied rond de Dode Zee wordt door Israël op economisch en toeristisch gebied bestempeld als een belangrijke groeiregio, maar indien inspanningen voor de bescherming van het gebied geen afdoende oplossing brengen, dreigen die initiatieven uiteindelijk een verspilling te zullen worden.

De Dode Zee, een zoutmeer ongeveer 423 meter onder de zeespiegel, is de laagstgelegen plek van de wereld, maar wordt door uitdroging bedreigd. Het waterniveau van de Dode Zee daalt volgens berekeningen van de milieugroep EcoPeace Middle East immers met ongeveer één meter per jaar. Gehoopt wordt dat de aanleg van een kanaal tussen de Rode Zee en de Dode Zee een oplossing kan brengen. “De Dode Zee dreigt door toedoen van menselijke activiteiten te verdwijnen,” zegt fotograaf Moritz Küstner, die de regio in zijn series ‘The Dying Dead Sea’ belicht.

Bevoorrading

“De Dode Zee moet door rivieren, zoals de Jordaan, worden gevoed. Sinds de jaren zestig zijn de aanpalende landen echter steeds meer water van de Jordaan beginnen te onttrekken, onder meer voor irrigatie-projecten en drinkwatervoorziening.” “Bovendien wordt het zoutmeer gebruikt voor de ontginning van mineralen. De problemen worden nog uitgebreid door het droge en warme klimaat van het Midden-Oosten, waardoor de Dode Zee niet meer op eigen kracht zijn waterpeil kan handhaven.” [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d5392298.727340275!2d27.9124117677211!3d32.9988361330377!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x15033c2eaf9fbba1%3A0xf38cff48a0c15882!2sDode+Zee!5e0!3m2!1snl!2sus!4v1479847713744&w=600&h=450] In een poging om het gebied – dat onder meer voor de toeristische sector van groot belang is – te redden, hebben Israël en Jordanië vorig jaar een akkoord getekend om het waterpeil van de Dode Zee te stabiliseren. Daarbij werd afgesproken 900 miljoen dollar te investeren in de aanleg van een kanaal vanuit de Rode Zee, waardoor zowel de watertoevoer voor beide landen, maar ook de bevoorrading van de Dode Zee zou kunnen worden gegarandeerd. Daarbij zou jaarlijks 300 miljoen kubieke meter water moeten kunnen worden aangevoerd. De aanleg van het kanaal zou drie jaar in beslag nemen. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20