Dit zijn de 10 meest invloedrijke ngo’s ter wereld

NGO Advisor, een onafhankelijk orgaan dat burgerorganisatiesevalueert, heeft de tien meest invloedrijke ngo’s opgelijst in volgorde van belangrijkheid. Voor zijnklassement neemt NGO Advisor een aantal criteria in achting, waaronder transparantie,innovatie en de verhouding tegenover regeringen.

1. BRAC 

BRAC beschikt over zo’n 631 miljoen euro en 118.000medewerkers. De ngo werd in 1972 opgericht en heeft haar oorsprong in Bangladesh.BRAC begon als een organisatie rond microkrediet, maar is nu ook op verschillende andere domeinen actief, zoals landbouw, voedselvoorziening en onderwijs.

2. Artsen zonder Grenzen

Artsen Zonder Grenzen beschikt over zo’n 1,45 miljard euro enongeveer 30.0000 medewerkers. De ngo werd opgericht in Zwitserland en bestaatal sinds 1971. AZG is in 68 landen actief en wordt voor zo’n 90 procent gefinancierddoor de privésector. De ngo is gespecialiseerd in noodsituaties, vooral inconflictzones.

3. Danish Refugee Council

Danish Refugee Council beschikt over ongeveer 380 miljoeneuro en zo’n 6.000 medewerkers. De ngo werd in 1956 opgericht in Denemarken. DanishRefugee Council werd uit de grond gestampt om tegemoet te komen aan de groteinstroom van Hongaarse vluchtelingen na de invasie van de Sovjet-Unie in hetland in 1956. DRC komt tussen in instabiele regio’s en is gespecialiseerd in de opruimingvan mijnen.

4. Skoll Foundation

De Skoll Foundation beschikt over ongeveer 32 miljoen euroen 48 personeelsleden. De ngo werd in 1999 opgericht in de Verenigde Staten om sociaalondernemerschap te promoten. Sinds de oprichting heeft de Skoll Foundation alongeveer 120 ondernemers gefinancierd en in contact gebracht met duurzamepartners.

5. Ashoka: Innovators for the Public

Ashoka heeft zo’n 24 miljoen euro aan middelen en beschiktover ongeveer 500 medewerkers. De ngo werd in 1981 opgericht in de VerenigdeStaten en fungeert als een netwerk om sociale innovatie te stimuleren. Ashokaheeft ongeveer 3.300 sociale ondernemers gesponsord sinds de oprichting.

6. Acumen Fund

De Acumen Fund beschikt over ongeveer 24,5 miljoen euro en104 personeelsleden. De ngo werd in 2001 opgericht in de Verenigde Staten dooreen voormalige topman van Wall Street. De ngo investeert in jonge, innovatievebedrijven die op lange termijn armoede kunnen terugdringen.

7. Mercy Corps

Mercy Corps heeft zo’n 335 miljoen euro en beschikt overongeveer 5.000 medewerkers. De ngo werd in 1979 opgericht in de VerenigdeStaten en probeert slachtoffers van humanitiare crisissen aan een beteretoekomst te helpen. Naast die noodhulp steunt Mercy Corps ook lokaleinitiatieven.

8. Handicap International

Handicap International beschikt over ongeveer 150 miljoeneuro en zo’n 3.200 medewerkers. De hulporganisatie werd in 1982 opgericht inLyon in Frankrijk. Handicap International zet zich in voor personen met eenhandicap, gewonden en vluchtelingen in zestig landen over de hele wereld.

9. Oxfam International

Oxfam beschikt over ongeveer 1,07 miljard euro en zo’n10.000 medewerkers. De ngo werd in 1942 opgericht in het Verenigd Koninkrijk enstrijdt tegen armoede en ongelijkheid. Oxfam is één van de populairste ngo’svan Groot-Brittannië.

10. Cure Violence

Cure Violence beschikt over ongeveer 23,5 miljoen euro enzo’n 700 medewerkers. De ngo werd in 1995 opgericht in de Veranigde Staten enstelt dat geweld zich verspreidt en gepropageerd wordt als een ziekte. CureViolence-medewerkers vinden dan ook dat geweld op een gelijkaardige manierbestreden moet worden. Besmetting moet voorkomen worden enrisicogevallen moeten verzorgd worden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20