Deze 4 kenmerken beslissen of u CEO wordt

Chief executives hebben vier grote basiskenmerken gemeen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Booth School of Business aan de University of Chicago in de Verenigde Staten en de Universiteit Kopenhagen in Denemarken op basis van een interview met 2.600 kandidaten voor diverse directiefuncties.

De kandidaten werden getest op dertig verschillende karakteristieken. Daarbij werd vastgesteld dat uitstekende scores op het gebied van basistalent, uitvoerende vaardigheden, charisma en strategische aanleg de belangrijkste voorwaarden blijken om met succes een functie van chief executive te kunnen ambiëren. Chief financial officers lieten op de vier geciteerde eigenschappen daarentegen lage scores noteren. Chief operating officers boekten op dezelfde elementen een gemiddelde score. Kandidaten die voor een andere topfunctie dan chief executive postuleerden, maar op de betrokken criteria wel hoge scores lieten registreren, bleken volgens de onderzoekers later in hun carrière vaak alsnog naar de absolute top van de bedrijfshiërarchie door te stoten.

Aangenaam

“Tevens moest worden vastgesteld dat in de groep van de chief executives opmerkelijk lage scores op interpersoonlijke vaardigheden – zoals luisterbereidheid of respect – worden gemeld,” aldus onderzoeksleider Steven Kaplan, professor ondernemerschap aan de University of Chicago. “Leiders die dingen gedaan krijgen, zijn niet noodzakelijk de meest aangename karakters.” “Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat de interviewers in het algemeen een overdreven waardering lieten blijken voor interpersoonlijke vaardigheden. Alle kandidaten die uiteindelijk werden aangeworven, bleken op interpersoonlijke vaardigheden een meer dan gemiddelde score te halen.” “Dat houdt echter evenzeer een gevaar in, want goede communicatoren zijn niet altijd ook de beste uitvoerders.” (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20