Desinteresse van jongeren in politiek op ongeëvenaard niveau

De verkiezing van Emmanuel Macron heeft niet bijgedragen aan het geloof van jongeren in de politiek. Dat blijkt uit een enquête van het Franse Cevipof waaraan 2.084 kiesgerechtigde Fransen deelnamen. Erger nog is dat het geloof in de democratie verwatert.

Denkt 45% van de 18- tot 25-jarigen dat Emmanuel Macron ‘de allure van een president’ heeft (18% meer dan zijn voorganger François Hollande bij het begin van diens presidentschap), dan staat het wantrouwen tegenover de politiek in deze leeftijdscategorie op een ongeëvenaard niveau.

Amper 64% van de ondervraagde jongeren vindt de democratie ‘toch beter dan eender welke andere vorm van bestuur’. 47% denkt dat stemmen bij verkiezingen ‘de beste manier is om de genomen beslissingen te beïnvloeden’, terwijl 35% denkt dat betogen efficiënter is. Deze cijfers liggen 15% lager dan bij de rest van de bevolking en 30% lager dan bij de 65-plussers. De interesse van de jongeren in politiek staat met 42% ruim 14% lager dan amper 5 jaar geleden.

Volgens Anne Muxel, die het onderzoek leidde, is een sterk negatieve tendens tegenover de politiek sinds een twintigtal jaar merkbaar bij jongeren en zeker  niet enkel in Frankrijk. Zo vindt 70% van de jongeren dat politici corrupt zijn.

“Ze hebben alle beperkingen van de democratie gezien.” Bijna één op twee is er van overtuigd Frankrijk te zullen moeten verlaten om in zijn beroepscarrière te slagen.

Mélenchon en Le Pen

De desinteresse in de politiek is niet de enige verontrustende factor. De jonger dan 25-jarigen tonen ook een grotere tolerantie tegenover ‘autoritair en populistisch leiderschap’. 

Eén op vier zegt vertrouwen te hebben in Jean-Luc Mélenchon, een voormalig trotskist, die zijn bewondering voor de politieke experimenten in Cuba, Bolivië en Venezuela nooit verborg. Hij eindigde in de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen vorig jaar op een vierde plaats.

Mélenchon pleitte voor een werkweek van 32 uur, een onmiddellijke Franse exit uit de NAVO en de invoering van een rijkentaks (impôt de solidarité sur la fortune) waarbij al wie meer dan 360.000 euro per jaar verdient (of 20 keer het gemiddelde Franse inkomen) 100% van het gedeelte boven dat bedrag aan de staat moest afgeven. 

Eén op vijf Franse jongeren is dan weer gewonnen voor het uiterst-rechtse gedachtengoed van Marine Le Pen. Beide percentages liggen hoger dan het nationale gemiddelde.

Meer