De Zwitsers en hun wapens

Het recht om vrij wapens te dragen en te bezitten, is niet enkel een Amerikaans grondwettelijk verankerd recht. Ook in Zwitserland, één van de veiligste landen in Europa, mogen burgers wapens bezitten. Tussen 1995 en 2005 kwamen er in Zwitserland welgeteld 812 mensen om ten gevolge van vuurwapens. In diezelfde periode stierven in ons land – vergelijkbaar qua bevolking en oppervlakte – maar liefst 2,357 of bijna drie keer zoveel mensen door vuurwapens. Nochtans kent Zwitserland een nagenoeg absolute vrijheid van wapendracht en wapenbezit, en België niet.

Cijfers over wapenbezit variëren maar zeker 1 miljoen en misschien wel 2,3 miljoen Zwitsers zouden thuis een wapen hebben. In de 19e eeuw keurde het Alpenland een wet goed die moest toelaten het Zwitsers grondgebied te verdedigen tegen verrassingsaanvallen. Het privaat bezit van “militaire wapens” in Zwitserland omvat de Volksmilitie, de Gezinswacht en de Gedemobiliseerde Soldaten. Wie 19 jaar is moet nog altijd verplicht in militaire dienst en dit voor tenminste 260 dagen. Na de beëindiging van de dienst blijft elke Zwitser nog gedurende 30 jaar door het leger inzetbaar via het opeisingsrecht.

Maar volgens Eric Petyremann van de ‘Groepering voor een Zwitserland zonder Leger’ en met hem vele anderen, is de wapenwet totaal overbodig geworden. Petyremann ronselde genoeg handtekeningen voor een referendum en na 100 jaar zullen de Zwitsers nu bij volksraadpleging moeten beslissen of ze de wet, die het vrije wapenbezit mogelijk maakt, willen afschaffen.

In maart werd het wetsvoorstel door de rechts en centrum-rechtse meerderheid van het parlement al verworpen.  Die vreest dat de afschaffing van het vrij bezit van wapens de veiligheid van het land in gevaar zal brengen en dat het een teken van wantrouwen zou zijn voor het Zwitserse leger. Maar het is dus nu aan het volk om daarover te oordelen.

[Gebaseerd op: Monocle – Meervrijheid.nl]

Meer