De waarheid over inflatie… er is geen en er komt geen

Er is weinig kans dat de Europese Centrale Bank (ECB) in de loop van het volgende decennium zijn inflatie-doelstellingen zal kunnen realiseren. Dat zegt Huw Pill, Europa-specialist bij Goldman Sachs.

De Europese Centrale Bank streeft in de eurozone een inflatie van 2 procent te kunnen bereiken, terwijl op dit ogenblik een negatief cijfer van min 0,1 procent moet worden gemeld. Het zal volgens Pill echter bijzonder moeilijk blijken om op relatief korte termijn voor de gewenste ommekeer te kunnen zorgen. Het probleem moet volgens Pill vooral worden toegeschreven aan het verschil tussen hoofdinflatie en kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijzen van energie en sommige voedingsproducten.

Uitdaging

“Aangezien de olieprijzen op een laag niveau staan en wellicht niet snel een sterke stijging zullen kennen, heeft de Europese Centrale Bank een hogere kerninflatie nodig om de hoofdinflatie te kunnen opdrijven en zijn objectieven te bereiken,” zegt de econoom op. “Dat wordt echter een zware uitdaging. Om de doelstellingen te bereiken, zou niet alleen een omgeving moeten worden gecreëerd die vergelijkbaar is met de periode voor de financiële crisis, maar zou ook een significant hogere kerninflatie moeten worden gerealiseerd dan tijdens het eerste decennium van de monetaire unie werd opgetekend.” “Sinds de euro op het einde van de voorbije eeuw werd geïntroduceerd, is de kerninflatie gemiddeld altijd onder het niveau van de hoofdinflatie gebleven,” zegt  Pill. “Om een hoofdinflatie van 2 procent te bereiken, moet een zware ommekeer worden gerealiseerd om de impact van de lage olieprijzen te kunnen compenseren.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20