De waanzinnige milieukost van porno kijken

Porno wordt dankzij het internet zoveel bekeken dat de ecologische voetafdruk van de sector in het digitale tijdperk zelfs groter lijkt geworden dan in de periode van magazines en traditionele video. Dat schrijft journalist Matt Kessler in het magazine The Atlantic.

Kessler wijst erop dat pornografie, net zoals onder meer muziek en andere media, grotendeels naar digitale toepassingen is overgestapt. Daardoor moeten minder materiële grondstoffen worden ingezet. Met de digitale consumptie wordt volgens een aantal partijen inmiddels echter zoveel energie verbruikt dat alle besparingen teniet worden gedaan. Concrete cijfers kunnen echter moeilijk worden gevonden.

Dematerialisering

“In de muziekindustrie zorgt streaming ervoor dat de emissies van de sector met minstens 40 procent afnemen,” benadrukt Kessler. “Op de videomarkt kan wellicht een vergelijkbaar effect worden vastgesteld.”

“Gesproken wordt over dematerialisering, waarbij de overstap naar het internet het gebruik van energie en de emissies gevoelig terugvallen. Porno lijkt op die tendens echter de grote uitzondering te zijn.”

Porno heeft volgens experts sinds het begin van de eeuw twee belangrijke impulsen gehad. In eerste instantie zorgde breedband voor hogere downloadsnelheden. Tijdens de tweede helft van het voorbije decennium deden bovendien de gratis online videoplatformen – zoals Pornhub – hun intrede.

23 miljard bezoekers

Gegevens over de sector zijn echter moeilijk te vinden. “Wel meldde Pornhub vorig jaar 23 miljard bezoekers te hebben ontvangen,” zegt Kessler. “Dat was bijna een verdubbeling tegenover drie jaar voordien, toen 14,7 miljard bezoekers werden geteld. Bovendien werd gemeld dat op Pornhub vorig jaar meer dan 4,59 miljard uren porno werden bekeken.”

“Men moet daarbij ook in gedachten houden dat Pornhub slechts één van de vele platformen in de sector is. Volgens sommige analisten is het gebruik van porno zo hard gestegen dat elke impact van de dematerialisering is weggevaagd. Op die manier zou netto met een groter energieverbruik rekening moeten worden gehouden.”

Netflix

Nathan Ensmenger, professor computerwetenschappen aan de Indiana University, berekende dat Pornhub vorig jaar nagenoeg 5,97 miljoen kilowattuur elektriciteit heeft verbruikt.

“Dat komt overeen met een batterij van elfduizend lichtpunten die een volledig jaar onafgebroken branden,” aldus Ensmenger. Wellicht ligt het werkelijke verbruik nog veel hoger, want in zijn berekeningen ging de onderzoeker er vanuit dat het videoplatform van Pornhub dezelfde efficiëntie zou kennen als Netflix.

+ 7.000%

Bij uitgever Evil Angel wordt eenzelfde trend erkend en wordt gewag gemaakt van een gebruikersgroep die sinds het dvd-tijdperk met 7.000 procent is gestegen.

Datawetenschapper Jon Koomey, die de ecologische impact van het internet onderzoekt, waarschuwt echter dat er moeilijk conclusies kunnen worden getrokken voor de hele sector. Er moet volgens hem immers met zoveel parameters worden gerekend dat het moeilijk is om over de industrie correcte cijfers te geven.

“In eerste instantie zou een vergelijking moeten worden gemaakt met de evolutie van het datavolume op het volledige internet,” aldus de onderzoeker. “Bovendien zou bij de vroegere pornosector ook moeten gekeken worden naar de kosten van de dvd-productie en naar alle aspecten van het transport en de verkoop van het materiaal.”

Ensmenger ziet ook een aantal gelijkenissen met de rest van de digitale economie. “In beide gevallen wordt een groot deel van de kosten naar andere partijen verschoven of verborgen,” benadrukt hij. “Daardoor wordt bovendien een perceptie van milieuvriendelijkheid gecreëerd die op geen enkele manier gewettigd is.” (mah)