De papieren belastingaangifte blijft niet voor iedereen bestaan

De wereld digitaliseert en dat merken we ook wanneer we onze fiscale verplichtingen nakomen. Wie dat wenst, krijgt zijn belastingaangifte via de digitale weg. Toch kiezen nog ruim 260.000 belastingplichtigen voor de bruine enveloppe. In 2028 verdwijnt die optie wel voor bedrijven.

In het nieuws: De papieren aangifte voor bedrijven blijft bestaan tot 2028. Daarna verdwijnt die mogelijkheid, schrijft De Tijd.

 • Het was oorspronkelijk de bedoeling om de papieren aangifte voor professionals volgend jaar al te schaffen. De regering had daarover in 2021 een wet goedgekeurd. Daarin staat dat alle communicatie met personen met een ondernemingsnummer vanaf 2025 digitaal moet verlopen, via de eBox en MyMinfin. Het gaat onder meer over de belastingaangifte, btw-aangifte en bezwaren bij procedures. De regering heeft die wet vorige week opgeheven, waardoor de deadline wordt opgeschoven naar 2028.
 • Particulieren zullen ook na 2028 via de papieren route hun aangifte kunnen bezorgen aan de fiscus.
  • “Die optie zal blijven bestaan voor particulieren – belastingplichtigen zonder ondernemingsnummer – die niet expliciet kiezen voor de digitale weg. Belastingplichtingen onderworpen aan de personenbelasting en de belasting niet-inwoners moeten zelf expliciet kiezen om via digitale weg met de FOD te communiceren. Dit principe is behouden in die nieuwe wet”, laat Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën weten aan HLN.be.
  • Opgelet: Zodra je je eBox activeert, gaat de FOD Financiën ervan uit dat je de communicatie enkel nog digitaal wilt ontvangen.
 • Julie Leroy, fiscaal adviseur op de studiedienst van Unizo, merkt tegenover De Tijd op dat de FOD Financiën aan ondernemers nog moet verduidelijken welke zaken wel en welke niet onder de verplichte digitale communicatie vallen.
  • “Gezien ondernemers waarschijnlijk eerst aan de beurt zijn, zal er mogelijk verwarring bestaan bij eenmanszaken. Zij dienen een personenbelasting voor hun privébelastingen, maar ook hun professionele inkomsten staan in diezelfde aangifte. Het zal dus nog uitgeklaard moeten worden wat de fiscus juist van hen verwacht”, klinkt het.

Merendeel kiest voor digitale belastingaangifte

Enkele cijfers: Het merendeel van de Belgische belastingplichtigen vult zijn aangifte al digitaal in. Toch zijn er nog honderdduizenden die de voorkeur geven aan de klassieke manier van werken.

 • Uit de recentste cijfers blijkt dat in 2022 3.252.583 Belgen hun personenbelasting aangaven via MyMinfin, terwijl 264.173 personen hun belastingaangifte nog op papier deden. 
 • Als we naar de ondernemingen kijken, is het verschil groter. 467.957 gaven in 2022 de vennootschapsbelasting elektronisch aan, terwijl amper 137 dat nog op papier deden. 

Wil je op de hoogte blijven van alles wat er zich afspeelt in de financiële wereld? Niels Saelens, een journalist met een passie voor financiën, volgt alles op de voet op. Via deze link kan je je inschrijven op zijn dagelijkse nieuwsbrief.


Meer