De nacht is het terrein van psychopaten en narcisten

Individuen die bij voorkeur een nachtleven leiden, lopen een groter risico om anti-sociale persoonlijkheidskenmerken – zoals narcisme, machiavelisme en psychopatische tendenzen – te vertonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Westen Sydney bij tweehonderdvijftig Australische studenten. De onderzoekers merken op dat er wellicht een evolutionaire reden kan worden aangegeven voor de band tussen anti-sociaal gedrag en een voorkeur voor het nachtleven. De nacht creëert volgens de wetenschappers immers omstandigheden die voordelig zijn voor activiteiten die door de maatschappij niet worden getolereerd.

“Het onderzoek toonde aan dat respondenten met een nachtleven grotere anti-sociale neigingen vertoonden dan collega’s die vroeger op de avond naar bed plegen te gaan,” merkt onderzoeksleider Peter Jonason, professor psychologie aan de University of Western Sydney, op. “Individuen die hoge scores lieten optekenen op het gebied van anti-sociale neigingen, bleken vaak schepsels van de nacht te zijn, vergelijkbaar met andere predatoren zoals leeuwen en schorpioenen. Figuren die anti-sociale neigingen vertonen, kunnen gemakkelijker van de duistere omgeving van de nacht gebruik maken, op ogenblikken dat anderen slapen en cognitief minder optimaal functioneren.”

Professor Jonason meent dat voor het fenomeen een evolutionaire verklaring kan worden gegeven. “Er wordt historisch strijd gevoerd tussen de bedriegers en de maatschappij die hen wil vatten en straffen,” voert hij aan. “Anti-sociale neigingen bieden de mogelijkheden om zich te verfijnen in het ontwijken van de ontmaskering.” Jonason wijst er daarbij op dat de meeste misdrijven en onaanvaard seksueel gedrag meestal tijdens de nacht zijn gesitueerd. Ook bleek dat respondenten met anti-sociale neigingen toegaven tijdens de nacht efficiënter te kunnen functioneren. De betrokkenen bleken er ook minder problemen mee te hebben anderen te gebruiken. (MH)